Functie: Medewerker Administratieve Organisatie, Interne Controle en Informatievoorziening
Organisatie: Werkt onder leiding van: Eerste Medewerker AO, IC en IV
Functiefamilie: Administratie, P&O
Indicaties voor de functiefamilie: Informatiebeheer, Analyse van personeelsgegevens.
Resultaatgebieden:

Informatiebeheer

Betreft de werkorganisatie, de productie- en controleprocessen en de geautomatiseerde informatiesystemen.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort adviezen

Aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving

Het aantal impulsen voor verbetering

Het implementeren van nieuwe applicaties

Het signaleren van gewijzigde werkwijzen

Het geven van ondersteuning aan collega's

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van managementinformatie, analyse van personele gegevens, vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort van de geleverde documenten

De handleidingen, instructies, overzichten en prognoses zijn volledig, tijdig, en correct

Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking

De managementinformatie is actueel, volledig, tijdig en correct

Tijd gelegen tussen de vraag en het aanleveren van de informatie

Complete afhandeling door de medewerker zelf

Informatieverwerking

Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen en controleren van beslisdocumenten.

Prestatie-indicatoren :

Het aantal werkelijk geleverde producten

Tijd gelegen tussen het aanleveren van de informatie en het opbergen van de beslisdocumenten

Volledige afwerking

Het aantal fouten is minimaal

Denkbare kritieke situaties:

Juiste prioriteiten.

Het is druk en er is een duidelijke prioriteit aangegeven welk werk voorrang heeft. Urgente problemen van de klanten moeten als eerste opgelost. Desalniettemin houdt de medewerker zijn eigen prioriteiten aan. Gevolg: De klanten worden moeten te lang wachten.

Te weinig hulpvaardig.

Er komt een collega met een vraag om technische hulpverlening. Het betreft een kleinigheid die aan deze interne klant al vaker is uitgelegd. Er moet dus eigenlijk een betere instructie worden gegeven. In plaats daarvan wordt aan de vraag een lage prioriteit gegeven en de klant wordt ietwat badinerend bejegend. Gevolg: Klanten zoeken andere oplossingen.

Vervolg denkbare kritieke situaties:

Verkokering

Medewerker houdt zich al jaren bezig met het verstrekken van managementinformatie. De inhoud en de vorm zijn al jaren ongewijzigd. Toch zijn er in de organisatie al geluiden te horen dat meer en andere informatie en in een andere vorm wel degelijk op prijs zouden worden gesteld. Evenwel hanteert de medewerker het motto "zolang er geen andere opdrachten komen ga ik niets wijzigen".Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:
Verkrijgt gewemste informatie
Laat anderen uitspreken

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Nakomen van regels en procedures

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Bereikbaarheid

Klanttevredenheid

Tips voor serviceverbetering

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Vervolg gedragscriteria:

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Studeert Leert relevante dingen bij

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

HAVO / HEAO /SPD I

Computerkennis: DOS, Novell, WP, Windows, Foxpro,Quattro Pro, SQL

Cursus Administratieve Organisatie, Informatieanalyse

Kennis van begrotings- en budgetteringsvraagstukken.

Loopbaanmogelijkheden:Instroomfuncties:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Medewerker FMZ

Stafmedewerker decentraal beheer

Horizontale mobiliteit:

Diverse FMZ-functies

Stafmedewerker decentraal beheer.

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:

Eerste medewerker Personeel-en salarisadministratie

Eerste medewerker adm organisatie, interne controle en informatievoorziening.

Diverse FMZ-functies

Diverse DIA-functies

RGW (model) competentieprofiel RH Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database