Functie: Senior Medewerker Personele Administratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Eerste Medewerker Personele Administratie
Functiefamilie: Administratie, P&O
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Personeel- en Salarisadministratie
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen en controleren van beslisdocumenten.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal werkelijk opgeleverde producten

Tijd gelegen tussen het aanleveren van de gegevens en het controleren van de beslisdocumenten

Volledige afwerking

Het aantal fouten is minimaal

Informatiebeheer

Betreft de werkorganisatie, de productie- en controleprocessen en de geautomatiseerde informatiesystemen.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort geleverde documenten

Het aantal telefoon en spreekkamer handelingen

Mate van bereikbaarheid

De toelichting is tijdig, correct en volledig

De wachttijden zijn kort

Complete afhandeling door de medewerker zelf

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van managementinformatie, vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort geleverde documenten

Het aantal telefoon en spreekkamer handelingen

Mate van bereikbaarheid

De toelichting is tijdig, correct en volledig

De wachttijden zijn kort

Complete afhandeling door de medewerker zelf

Projectleiding

Betreft het optreden als projectleider.

Prestatie-indicatoren:

Het stellen van de juiste prioriteiten

Mate van tevredenheid opdrachtgever

Het project is op tijd gereed

Evenwichtige werkverdeling

Denkbare kritieke situaties:

Nieuw beleid operationaliseren.

Een onlangs ingevoerde werkprocedure moet geheel worden herzien. Functionaris ondervindt als projectleider aanzienlijke weerstanden bij zijn collega's Die wijzen er op dat de gevolgen van de vorige verandering zich nog steeds manifesteren in een hoge werkbelasting. Zij zijn niet erg bereid om tijd vrij te maken voor het voorbereiden van de volgende vernieuwing. Functionaris nodigt de collega's uit suggesties te doen om de werklast anders te verdelen. Legt uit dat het niet doorvoeren van de nieuwe werkwijze onvermijdelijk tot een nog hogere werklast zal leiden.

Niet klantgericht

Functionaris is bezig een nieuwe en lastige procedure met een collega door te spreken. In dezelfde ruimte

ontvangt een andere collega een klant. De concentratie van de functionaris wordt daardoor ernstig verstoord. Functionaris uit zich geërgerd over de verstoring en verzoekt collega het gesprek met de klant onmiddellijk te beëindigen. Resultaat : Klant en collega geïrriteerd.

Over afdelingsgrenzen samenwerken.

Er zijn klachten over uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag. Er blijken meerdere oorzaken op verschillende afdelingen te zijn. Hierdoor geeft men elkaar over en weer de schuld. De zaak wordt opgelost door het opstellen van een nieuwe instructie en een goede voorlichting op de werkplekken waar de fouten zich kunnen voordoen. Resultaat: Fouten geruisloos opgelost.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijke taal

Juiste woordkeus

Helder en duidelijk

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Vervolg gedragscriteria:

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Beschikt over de juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijvenOverige competenties:

HEAO of vergelijkbaar niveau

Computerkennis: DOS, Novell, WP, Windows, Quattro Pro, Foxpro, SQL

Brede administratieve ervaring

Kennis van interne controle, salarisadministratie en informatievoorzieningLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker personeel- en salarisadministratie

Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening

Diverse DIA-functies

Diverse FMZ-functies

Horizontale mobiliteit:

Diverse FMZ-functies

Diverse DIA-functies

Applicatie beheerder

Verticale mobiliteit:

Eerste medewerker personele administratie

Chef administratieve afdeling

Diverse FMZ-functies

Diverse DIA-functies

RGW (model) competentieprofiel RH Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database