Functie: Afdelingsassistent
Organisatie:Werkt onder leiding van: Coördinerend Hoofdverpleegkundige
Functiefamilies: Verpleging ; Civiel personeel
Indicaties voor de functiefamilies : Dienstverlening algemeen
Resultaatgebied:

Dienstverlening

Betreft het verrichten van algemene ondersteuning op het gebied van de administratie, repro/fax, de logistiek, het patientenvervoer, het onderhoud en andere voorkomende werkzaamheden op een afdeling of een faciliteit .
  Prestatie-indicatoren:
  Goede contacten met gebruikers en diensten
  Medewerker is goed bereikbaar
  Correcte bejegening van patienten en medewerkers
  Op tijd melden en/of verhelpen van technische en huishoudelijke mankementen
  Goede staat van onderhoud
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgever

Denkbare kritieke situaties:

Patientenzorg gaat voor.

Medewerker heeft een opdracht van de hoogleraar gekregen om een aantal artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften te copiëren. De copieën zijn voor een vergadering die over een uur begint. Tijdens het copiëren wordt hij gepiept door de hoofdverpleegkundige om een patient naar de afdeling Radiodiagnostiek te begeleiden. Medewerker komt er aan. Hij zegt tegen de secretaresse van de hoogleraar en dat hij een spoedklus heeft en en dat zij het copieerwerk moet afmaken.

Juiste moment uitkiezen.

Het hoofd van de poli vraagt de medewerker om een aantal schilderijen in de polikliniek op te hangen. Hij gaat de schilderijen ophangen terwijl de wachtkamer vol zit met patienten. Het hoofd medische registratie verzoekt hem om dat later te doen vanwege het lawaai. De medewerker heeft daar geen boodschap aan omdat hij 's middags weer andere klussen heeft.

Breed inzetbaar

Medewerker is afdelingsassistent voor alle verpleegafdelingen van een afdeling. Met één verpleegafdeling heeft hij zeer goede contacten, krijgt veel koffie met gebak en het personeel is erg aardig. Hij doet daar alle voorkomende werkzaamheden en wordt zeer gewaardeerd. De andere verpleegafdelingen zijn erg ontevreden, hij is onvindbaar. De kritiek in het jaargesprek op zijn functioneren dat hij niet echt breed inzetbaar is begrijpt hij niet en vindt hij onterecht.

Gedragscriteria:

Luisteren
  Prestatie-indicatoren:
  Doorvragen naar redenen en oorzaken.
  Openstaan voor bijzondere signalen.

Discipline

  Prestatie-indicatoren:
  Afspraken nakomen
  Regels naleven
  Bereikbaarheid

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren::
  Bejegening patienten en collega's
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Bereikbaarheid
  Tips voor verbetering

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men zelf vrijwillig bijspringt bij taken van anderen.
  Kwaliteit van de samenwerking met andere medewerkers en diensten

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren::
  Overzicht over eigen werklast
  Op vaste momenten controle op afwerking en volldigheid

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Goede relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere afdelingen, faciliteiten en functionarissen

Initiatief

  Prestatie-indicatoren::
  Wacht niet af, onderneemt zelf actie
  Vraagt om meer of nadere informatie
  Grijpt kansen aan

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren::
  Initiatieven voor aanpassingen
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties :

  Lagere technische/civiele beroepsopleiding

Loopbaanmogelijkheden:
  Instroomfuncties
  Diverse technische en civiele beroepen

  Horizontale mobiliteit:
  Diverse technische en civiele functies

  Verticale mobiliteit:
  Technische en civiele kaderfuncties


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 3-7-2007