Functie: Bedrijfsleider Bedrijfswinkel
Functiefamilies: Civiel Personeel
Indicaties voor de functiefamilie : Leiding en Dienstverlening
Resultaatgebieden: Leiding
Betreft het verdelen van de werkzaamheden, het coachen en beoordelen van de medewerkers en het toezien op de kwaliteit van het werk.

  Prestatie-indicatoren:
  Een evenwichtige werkverdeling
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  De kwaliteit van het werk is goed
  De continuïteit van het werk
  De werksfeer wordt als prettig ervaren
  Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Dienstverlening
Betreft het aanbieden van relatieartikelen en kunst, dienstkleding en patientgebonden artikelen.

  Prestatie-indicatoren:
  De medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  De klanten worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen
  De wachttijd voor de klanten is kort
  De aangeboden artikelen zijn volledig en van goede kwaliteit
  De verleende service is goed
  Mate van tevredenheid van de klanten winkel
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers

Promotion
Betreft het bijdragen aan en het meedenken over de wijze waarop de dienstverlening, de aankleding en de naambekendheid van de winkel kan worden verbeterd, het aantal aangeboden artikelen kan worden uitgebreid en de toegankelijkheid daartoe kan worden verbeterd.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal suggesties om bepaalde informatie beschikbaar te stellen
  Het aantal suggesties om bepaalde producten te gaan aanbieden
  De winkel ziet er overzichtelijk, schoon en aantrekkelijk uit
  De medewerkers zien er verzorgd uit

Interne organisatie
Betreft het op voorraad houden van de artikelen, het onderhoud van de apparatuur, het maken van de roosters en het hebben van inzicht in de financiële positie van de winkel.

  Prestatie-indicatoren:
  De voorraad is actueel en in voldoende mate aanwezig
  De werkverdeling is evenwichtig
  De beschikbare informatie en bestanden zijn actueel
  De aanwezige apparatuur functioneert goed
  Tijdig reageren, onder andere naar aanleiding van de exploitatie-overzichten.

Stijl en kwaliteit
Betreft de uitstraling van de winkel door de wijze van presenteren en etaleren van de producten, het geven van goede adviezen aan de klanten met gevoel voor detail en passend in het heersende modebeeld en trends.

  Prestatie-indicatoren:
  De klanten zijn enthousiast over de gegeven kledingadviezen en deze passen bij de persoon en zijn conform het heersende modebeeld en trends.
  Voldoende kennis van de eigenschappen van de verschillende soorten textiel en andere materialen
  De producten worden in stijl en op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd en geëtaleerd
  De persoonlijke presentatie en voorkomen in kleding en bejegening is zoals een goed gastvrouw betaamt

Denkbare kritieke situaties:

Kwetsbaar opstellen.
Zonder aanwijsbare oorzaken gaat er duidelijk iets mis met het werk en de werkhouding van enkele voorheen goed functionerende medewerkers. Bij voorzichtige pogingen van de bedrijfsleider om bij de medewerkers zelf de mogelijke oorzaak te achterhalen laaien de emoties hoog op. De bedrijfsleider maakt hieruit op dat hij zelf een deel van het probleem zou kunnen vormen en schakelt tactvol een personeelsfunctionaris in om de goede samenwerking te herstellen. Resultaat: een dreigend conflict wordt met behulp van derden met specifieke vaardigheden en door het zich kwetsbaar durven opstellen opgelost.

Klantgericht
In de winkel wordt gewerkt met een software systeem waarin gegevens van de AZG-medewerkers zijn opgeslagen. Een medewerker komt vragen waar haar bestelling blijft. Er was al eerder eens wat mis gegaan met een bestelling en zij reageert daarom geïrriteerd. De bedrijfsleider merkt dit en zegt dat dit erg vervelend is voor haar. Hij vraagt door naar wat er precies is misgegaan en luister goed naar de klant. Vervolgens zoekt hij in de computer op waardoor het is misgegaan en belt direct met de leverancier om het op te lossen. Nadat de klant is vertrokken overlegt hij met de medewerkers in de winkel op welke manier dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Commanderen en de baas spelen
De bedrijfsleider geeft alleen maar opdrachten aan de medewerkers en informeert nooit hoe het met hen gaat, hetzij met het werk, hetzij privé. Functioneringsgesprekken worden niet gevoerd. Resultaat: Het gevolg is dat de medewerkers geen enkel initiatief durven te nemen en alleen de opgedragen taken uitvoeren.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren:
  Motiveert en inspireert de medewerkers
  Stimuleert opleiding en ontwikkeling
  Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  Mate van tevredenheid klanten
  Mate van tevredenheid opdrachtgever

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Doorvragen naar redenen en oorzaken
  Verkrijgt gewenste informatie
  Openstaan voor bijzondere signalen

Optreden

  Prestatie-indicatoren:
  Is aanwezig
  Blijft in alle omstandigheden correct

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Spreekt begrijpelijk taal.
  Gebruikt de juiste woordkeus.
  Formuleert helder en duidelijk

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen
  Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte
  Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Inzien dat de gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Uit initiatieven voor aanpassingen
  Houdt relevant vakgebied bij
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

MEAO /HAVO
Leidinggevende ervaring
Goede contactuele eigenschappen
Ervaring met en kennis van werken met informatietechnologie
Warenkennis

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

  Hoofd medische administratie
  Assistent beheerder
  Directie secretaresse
  Hoofd paramedici
Horizontale mobiliteit:
  Assistent beheerder
  Hoofd paramedici
  Bedrijfsleider Personeelswinkel
Verticale mobiliteit:
  Leidinggevende functie
  Staffunctie

RGW (model) functie-analyse Bedrijfsleider Bedrijfswinkel RH/ 7-7-2007