Functie: Medewerker bedrijfswinkel
Organisatie: Werkt onder leiding van: Bedrijfsleider bedrijfswinkel
Resultaatgebieden:


Dienstverlening
Betreft het aanbieden van relatieartikelen en kunst, dienstkleding en patientgebonden artikelen.
  Prestatie-indicatoren:
  De medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  De klanten worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen
  De wachttijd voor de klanten is kort
  De aangeboden artikelen zijn volledig en van goede kwaliteit
  De verleende service is goed
  Mate van tevredenheid van de klanten winkel
  Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers

Promotion
Betreft het bijdragen aan en het meedenken over de wijze waarop de dienstverlening, de aankleding en de naambekendheid van de winkel kan worden verbeterd, het aantal aangeboden artikelen kan worden uitgebreid en de toegankelijkheid daartoe kan worden verbeterd.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal suggesties om bepaalde informatie beschikbaar te stellen
  Het aantal suggesties om bepaalde producten te gaan aanbieden
  De winkel ziet er overzichtelijk, schoon en aantrekkelijk uit
  De medewerkers zien er verzorgd uit

Stijl en kwaliteit
Betreft de uitstraling van de winkel door de wijze van presenteren en etaleren van de producten, het geven van goede adviezen aan de klanten met gevoel voor detail en passend in het heersende modebeeld en trends.

  Prestatie-indicatoren:
  De klanten zijn enthousiast over de gegeven kledingadviezen en deze passen bij de persoon en zijn conform het heersende modebeeld en trends.
  Voldoende kennis van de eigenschappen van de verschillende soorten textiel en andere materialen
  De producten worden in stijl en op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd en geëtaleerd
  De persoonlijke presentatie en voorkomen in kleding en bejegening is zoals een goed gastvrouw betaamt

Gedragscriteria:

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Medewerkers en de winkel zijn goed bereikbaar
  Mate van tevredenheid klanten
  Mate van tevredenheid opdrachtgever

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Discipline

  Prestatie-indicatoren:
  Afspraken worden nagekomen
  Regels worden nageleefd

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Doorvragen naar redenen en oorzaken
  Verkrijgt gewenste informatie
  Openstaan voor bijzondere signalen

Optreden

  Prestatie-indicatoren:
  Is aanwezig
  Blijft in alle omstandigheden correct

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Spreekt begrijpelijk taal.
  Gebruikt de juiste woordkeus.
  Formuleert helder en duidelijk

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen
  Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte
  Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Uit initiatieven voor aanpassingen
  Houdt relevant vakgebied bij
  Toont enthousiasme en inzet

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Inzien dat de gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Overige competenties:


MBO /HAVO
Goede contactuele eigenschappen
Ervaring en kennis met werken met informatietechnologie
Warenkennis

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

  Medewerker medische administratie
  Secretaresse
  Diverse administratieve functies
  Receptioniste

Horizontale mobiliteit:

  Medewerker medische administratie
  Secretaresse
  Diverse administratieve functies
  Medewerkster Personeelswinkel

Verticale mobiliteit:

  Bedrijfsleider Personeelswinkel/bedrijfswinkel
  Coördinator medische administratie
  Diverse administratieve functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007