Functie: Beheerder Medische Afdeling
Organisatie: Werkt onder leiding van: Afdelingshoofd Medische Afdeling
Functiefamilies: Management,Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Beheer, P&O, Leiding
Resultaatgebieden:

Beheer

Betreft het voorbereiden van de financiële en de personele begroting en het apparatuurplan van de afdeling alsmede het uitvoeren en het bewaken daarvan.

  Prestatie-indicatoren

  Eindafrekening
  Bezetting
  Investeringen
  Juiste prioriteitstelling
  Volgen van ontwikkelingen
  Kwaliteit en staat apparatuur

Personeelsbeleid

Betreft de werving en selektie van personeel, het begeleiden van personeel, de (bij)scholing van personeel en het uitvoeren van bestaande en implementeren van nieuwe regelgeving op het gebied van het personeelsbeleid.

  Prestatie-indicatoren

  Jaargesprekken
  Werkoverleg
  Vertegenwoordigend Overleg
  Opleidingen
  Conflicten en problemen
  Verloop en ziekteverzuim

Leiding

Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van ondersteunende diensten.

  Prestatie-indicatoren

  Evenwichtige werkverdeling
  Juiste prioriteitstelling
  Kwaliteit van het werk
  Continuiteit van het werk

Informatieverstrekking

Betreft verstrekken van informatie en adviezen aan het management en individuele medewerkers van de afdeling en onderafdelingen o.m.op het gebied van financiën, personeelsbeleid, organisatie en apparatuur.

  Prestatie-indicatoren

  Aantal adviezen
  Klanttevredenheid
  Betrouwbaarheid
  Juistheid
  Betrokkenheid

Denkbare kritieke situaties:

Extern buro voor intern probleem

Volgens de CAO van de academische ziekenhuizen moet er jaarlijks met alle medewerkers een jaargesprek worden gevoerd. Ook met de medici zullen jaargesprekken moeten worden gevoerd . De medici, die leiding geven, moeten ook met hun medewerkers jaargesprekken voeren. De introductie van het jaargesprek stuit op veel weerstand, de medici en ook andere medewerkers vinden het maar verspilling van tijd. De beheerder stelt in het DB voor om de introduktie van het jaargesprek een extern adviesburo in te huren.

Klacht bij juiste persoon neerleggen

Beheerder geeft leiding aan de medische administratie en aan het secretariaat van de afdeling. Hij krijgt van de medewerkers van de medische administratie klachten over het optreden van één van de medici. Hij is onheus tegen de medewerkers en hij kijkt de ontslagbrieven niet na met het gevolg dat de huisartsen geen of te laat bericht krijgen. Beheerder heeft al eens voorzichtig geprobeerd de medicus daarop aan te spreken. Deze belooft beterschap maakt in de praktijk verandert er niets. Daarop neemt de beheerder contact op met de chef de clinique met het verzoek om de medicus op zijn gedrag aan te spreken.

Wie is de baas?

Het budget van de afdeling is bijna overschreden. De beheerder heeft dit in het DB meegedeeld en aan de DB-leden gevraagd de komende tijd geen bijzondere uitgaven te doen. De beheerder wil geen problemen met de Raad van Bestuur. De chemicus op de afdeling wil naar een zeer interressant congres in de VS, hij vindt dat hij dat niet kan missen. De beheerder geeft aan dat er geen geld is en dat hij van de afdeling geen vergoeding ontvangt. De chemicus neemt daarmee geen genoegen en gaat naar het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd is het met de chemicus eens en geeft hem toestemming om op kosten van de afdeling naar het congres te gaan. Dat is voor de beheerder aanleiding om dit besluit van het afdelingshoofd op de DB-agenda te zetten en aan de andere DB-leden voor te leggen.De beheerder vindt dat het duidelijk moet zijn waardoor de overschrijding van het budget ontstaat. Hij wordt daarop namelijk door de Raad van Bestuurop afgerekend.

Gedragscriteria

Groepsgericht leiderschap

  Prestatie-indicatoren

  Motiveert en inspireert de medewerkers
  Stimuleert opleiding en ontwikkeling
  Weinig of geen persoonlijke conflicten

Managementidentificatie

  Prestatie-indicatoren

  Herkent problemen van het management in een complexe organisatie en gaat op een positieve manier om met de effecten daarvan

Overtuigingskracht

  Prestatie-indicatoren

  Heldere boodschap
  Bereidheid van anderen om adviezen, idieeën te aanvaarden

Aanpassingsvermogen

  Prestatie-indicatoren

  Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren

  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren

  Presentatie,werkverzorging en betrouwbaarheid
  Bereikbaarheid
  Klant tevredenheid
  Tips voor verbetering

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren

  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren

  Kwaliteit van de relatie met FMZ, DIA, personeelconsulenten, stafmedewerkers, etc.

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren

  Overzicht over eigen werklast.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Sensitiviteit

  Prestatie-indicatoren

  Hulpvaardigheid
  Tolerantie voor afwijkend standpunt

Overige competenties:

  Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde
  Kennis en ervaring met financieel en materieel beheer en personeelsbeleid
  Leidinggevende en communicatieve vaardigheden
  Ervaring in het werken in een professionele omgeving

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:

  Consulent meervoudig vakgebied
  Hoofd subafdeling
  Personeelsconsulent

  Horizontale mobiliteit:

  Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie
  Senior consulent
  Hoofd PGV
  Medewerker planning & control

  Verticale mobiliteit:

  Coördinator ontwikkeling informatie
  Relatiebeheerder
  Hoofd administratie sociale zaken
  Hoofd FBGV

Orig: RGW (model) competentieprofiel Beheerder medische afdeling RH jun.97
Home RGW-functie database laatst bijgewerkt 4-7-2007