Verkeerd verordend.

Qin Shi Huang, de Eerste Keizer
en Li Se, zijn eerste minister,
gaven de volgende gedragsvoorschriften uit
voor alle ambtenaren:

"Zij zijn verplicht de wetten en decreten
onvervormd en helder aan het volk
bekend te maken.
Zij moeten onomkoopbaar zijn en
strikt oprecht.
Zij dienen zich voorkomend te gedragen
tegenover hun superieuren.
Zij moeten eerlijk zijn en hartelijk
en goed samenwerken met elkaar.
Zij weten dat zij niet naar eigen goeddunken
over het welzijn van anderen mogen beslissen.
Daarom laten zij zich niet leiden
door wat slechts eigen voorkeur is.
Nooit hoort men hen protesteren,
niet tegen het beleid van de regering
noch tegen de daden
van onze goddelijke Keizer.
Zij die kritiek uiten op de Keizer,
zijn dienaren en zijn voorschriften,
evenals dienaren die ze niet stipt zouden uitvoeren,
worden medogenloos gestraft."

Omdat hij een geniaal organisator was,
begon Li Se dit beleid onmiddellijk
te vertalen in glasheldere wetten
en voor ieder duidelijke spelregels.

Het was ook duidelijk
dat dit voor het volk zeer goed was.
Daarom werd het vanzelfsprekend
met stalen vuist ondersteund
door systematisch beoordelingsbeleid
en een onbuigzaam, keihard strafrecht.

Trots was de Keizer daarom
toen vervolgens bleek
dat men elkaars overtredingen verried.
Buur verried buur en ouders hun kind.

Glimlachend strafte Qin de overtreders
evenals - later - hun verraders.
Zo werkt dus Ons Systeem, sprak hij.

Qin Shi's systeem was zo goed,
dat het door alle volgende Keizers
en hun eunuchen werd overgenomen.

Eeuwen lang werden de bestuurders
dan ook angstig omgevormd
tot pratende poppen,
naar de modellen van
het robot terracotta leger,
dat sindsdien staat aangetreden
in Qin Shi's hoofdstedelijke grafkelder.

Nu, zoveel honderd jaren later,
draagt het volk hier nog steeds
de gruwelijke lasten van.

Hoe merkwaardig.

Wonend in het land,
dat zich als centrum afbeeldt
van de wereld,
had de Eerste Keizer niet begrepen
dat het rationele denken
en daarop gebaseerde regelgeving,
niet de essentie meebrengt
waardoor een pijl
zijn doel treft.

Lpf 223


Laatst bijgewerkt: 27 januari 2008
Terug naar de home page van Li Po op Castel. Terug naar de home page van Li Po. Terug naar de home page van Lipoweb.