Functie: Chauffeur Gastenvervoer
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coördinator Receptie
Functiefamilies: Civiel personeel
Indicaties voor de functiefamilies : Dienstverlening
Resultaatgebieden:

Vervoer

Betreft het observeren, het vervoeren, het informeren en het wegwijzen van de patiënten, de bezoekers en de gasten van het zorgbedrijf, het verhelpen van storingen aan de betaalautomaat voor de parkeergarage en de patiënten, de bezoekers en de gasten zondig het assisteren bij het gebruik van de betaalautomaat.

Prestatie-indicatoren:

De chauffeurs nemen waar of patiënten, bezoekers en gasten vervoerd moeten worden

De chauffeurs nemen waar of patiënten, bezoekers en gasten anderszins hulp wensen

De patiënten, de bezoekers en de gasten worden op correcte wijze te woord gestaan,

geholpen en naar de juiste plaats vervoerd

De wachttijd voor de patiënten, de bezoekers en de gasten is kort

Op tijd melden van onregelmatigheden in de hal en de patio's

Op tijd melden van technische en huishoudelijke mankementen in de hal en de patio's

Mate van tevredenheid van de opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de patiënten, de bezoekers en gasten

Denkbare kritieke situaties:

Weten hoe te reageren

De chauffeur rijdt met zijn kar achteruit en botst tegen een mevrouw aan. Mevrouw komt met de schrik vrij. De chauffeur wordt kwaad en verwijt haar dat zij goed uit haar ogen moet kijken. Resultaat: De ondoordachte reactie van de chauffeur heeft tot gevolg dat mevrouw ook kwaad wordt en er ontstaat ruzie waardoor het beeld van een gastvrije zorginstelling wordt beschadigd.

Binnen de grenzen van de functie blijven

Chauffeur ziet bij de fontein twee onfrisse typen met een breekyzer lopen. Hij rijdt naar ze toe en vraagt waar de heren naar toe moeten. Deze antwoorden dat hem dat niets aan gaat en dat hij moet oprotten anders krijgt een klap op zijn muil. Resultaat: Chauffeur brengt zich zelf in een netelige positie door er zelf op af te gaan in plaats van de meldkamer te informeren.

Attent blijven

Het is druk in het ziekenhuis en de chauffeur rijdt met een volle kar richting hoofdingang. Bij de poli Thorax staat een man die de hand opsteekt als hij langs rijdt. De chauffeur stopt en zegt tegen de man dat hij of een collega zo terug komt om hem op te halen. Resultaat: Door op het stopteken te reageren, ook met een volle kar, wordt de patiënt gerust gesteld.Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie

Doorvragen naar redenen en oorzaken.

Openstaan voor bijzondere signalen.

Discipline

Prestatie-indicatoren

Afspraken nakomen

Regels nalevenKlantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Bejegening patiënten, bezoekers en gasten

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Mate van tevredenheid opdrachtgever

Mate van tevredenheid patiënten, bezoekers en gasten

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men zelf vrijwillig bijspringt bij taken van anderen.

Kwaliteit van de samenwerking met andere medewerkers en dienstenOrganisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen

Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte

Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen

Optreden

Prestatie-indicatoren:

Is aanwezig

Blijft in alle omstandigheden correct

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Spreekt begrijpelijk taal.

Gebruikt de juiste woordkeus.

Formuleert helder en duidelijk

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties : LBO

Goede contactuele eigenschappen

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie(s): Diverse technische en civiele functies

Horizontale mobiliteit: Diverse technische en civiele functies

Verticale mobiliteit: Leidinggevende technische en civiele functies


RGW model competentieprofiel Laatst bijgewerkt: 4-7-2007

Home RGW database competentieprofielen