Chef de Polikliniek/Dagbehandelingscentrum

Resultaatgebieden:

Leiding

Dit btreft het op de Polikliniek/Dagcentrum operationeel leiding geven aan medici, arts-assistenten en in voorkomende gevallen aan andere personeelsleden en het initiŽren en stimuleren van interdisciplinair samenwerking op de Polikliniek/Dagcentrum.

Prestatie-indicatoren:

Bij het verrichten van het werk zijn geen onnodige belemmeringen
Het stellen van de juiste prioriteiten
Het werk is evenwichtige verdeeld en de taken zijn duidelijk
De onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de bedrijfsvoering is goed
Er zijn geen barriŤres tussen de beroepsgroepen

Planning en organisatie

Dit btreft het plannen en toewijzen van de spreekuren, de beschikbare spreekkamers, de medische en paramedische faciliteiten. Het op elkaar afstemmen van de medische zorgprocessen binnen de Polikliniek/Dagcentrum en het afstemmen met de andere processen binnen de eigen afdeling en met andere organisatie-onderdelen binnen het AZG. Het bewaken van de activiteiten op de Polikliniek/Dagcentrum in relatie tot de aan de onderafdelingen verstrekte budgetten en het beheren van de ruimten en de gebruiksgoederen.

Prestatie-indicatoren:

Heldere en adequate structuur van de werkorganisatie
Goede samenwerking met de diverse disciplines binnen de afdeling
Kennis van het beschikbare personeel en de capaciteit
Kennis van de protocollen en de procedures
De activiteiten blijven binnen de toegekende budgetten
Tijdige waarschuwing bij overschrijding van de budgetten
De ruimten zijn netjes en worden goed onderhouden
Het verbruik van de gebruiksgoederen wordt goed bewaakt
De werkzaamheden kunnen op de Polikliniek/Dagcentrum ongehinderd voortgaan
Mate van tevredenheid opdrachtgever(s), medici en gebruikers

Beleidsvoorbereiding en advies

Dit btreft het opstellen van adviezen m.b.t. polikliniek-zaken voor het bestuur met het oog op toekomstige en gewenste ontwikkelingen betreffende de Polikliniek/Dagcentrum, het doen van voorstellen met betrekking tot het vastleggen van procedures op het gebied van de administratieve organisatie, het verbeteren van de informatievoorziening, de introductie en de implementatie van nieuw beleid, indien nodig middels organisatieveranderingen en de collegiale afstemming binnen het managementteam van de Polikliniek/Dagcentrum.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal adviezen
De reikwijdte en kwaliteit van de adviezen
Het aantal opgevolgde adviezen
Geslaagde invoering van nieuw beleid
Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van management
Leden managementteam zijn goed geÔnformeerd
Mate van tevredenheid opdrachtgever(s,) medici en gebruikers

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere medewerkers, onderafdelingen, afdelingen en diensten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid opdrachtgever, medici en gebruikers

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Goede relatie met onderafdelingen, diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en/of medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie(s)
Vraagt om meer of nadere informatie
Komt met een oorspronkelijk idee

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Creativiteit

Prestatie-indicatoren:

Kijkt vanuit meerdere gezichtspunten
Komt met oorspronkelijke ideeŽn
Komt met goede oplossingen

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid van kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

Bewijs van Uitoefenen Geneeskunst
Opleiding tot Medisch Specialist gevolgd en afgerond
Goede contactuele en leidinggevende vaardigheden
Ervaring en/of affiniteit met bestuurlijke activiteiten

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medisch Specialist

Horizontale mobiliteit:
Hoofd Medische Faciliteit

Verticale mobiliteit:
Chef de Clinique
Afdelingshoofd


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 4-7-2007