Twee overzichtskaarten van competentieland

"Persoonsgericht competentielandschap." Invalshoek: Opsomming van nuttige eigenschappen van een persoon. (Opzet 1996)

"Resultaatgericht competentielandschap." Invalshoek: noodzakelijke competenties verschijnen in een logische samenhang als een professional de terreinen benoemt waaraan gewerkt moet worden." (Anno 2001)
NB: Deze laatste ordening is opgenomen in Competent Communiceren.

Copyright LiPo 2002-2006. Vrij voor locaal eigen gebruik, mits bronvermelding.

Voor tips of vragen:
Li Po

Laatst bijgewerkt 15-10-2002