Eerste medewerker administratieve organisatie personeeladministratie.

Resultaatgebieden:

Leiding
Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk.
Prestatie-indicatoren:
Juiste prioriteiten
Kwaliteit van het werk
Praktische en juiste verdeling van het werk over de medewerkers
Zoveel mogelijk gelijkmatige verdeling van het individuele werk over de week, de maanden, het jaar

Informatiebeheer
Betreft de uitvoering van de werkzaamheden, de productie- en controleprocessen en het omgaan met de geautomatiseerde informatiesystemen.
Prestatie-indicatoren:
Er zijn schriftelijke instructies en uitgewerkte procedures voor alle te verrichten werkzaamheden
De medewerkers worden getraind en getoetst op hun vaardigheden voor dit werk.
Werkwijze en beleid voldoen aan geldendewet- en regelgeving
Gerichte aandacht voor nieuwe en praktische applicaties
Tijdige en juiste informatie over gewijzigde werkwijzen naar medewerkers en klanten
Initiatieven tot verbetering van de dienstverlening
Gemakkelijk verleende hulp aan collega's

Informatieverstrekking
Betreft het verstrekken van managementinformatie, vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.
Prestatie-indicatoren:
Aantal en soort produkten
Bereikbaarheid voor informatie en overleg
Kwaliteit, dwz actualiteit, tijdigheid, juistheid en afwerking van de produkten
Zelfstandige en volledige afhandeling van klantvragen

Informatieverwerking
Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen en controleren van basisdocumenten.
Prestatie-indicatoren:
Aantal geleverde producten
Factoren voor moeilijkheidsgraad en de persoonlijke omstandigheden
Doorloop- en bewerkingstijden
Volledige afwerking van de processen, toegankelijkheid van de verwerkte informatie.
Fouten percentage

Kritieke situaties:
Slechte reputatie van de afdeling t.a.v. dienstverlening en discipline
Geen rekening houden met vernieuwingen in beleid en regelgeving
Zaken op hun beloop laten.
Onduidelijkheid in taken, werkprocedures en aanspreekpunten.

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap
Prestatie-indicatoren:
Motiveert en inspireert de medewerkers
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten op de afdeling

Individugericht leiderschap
Prestatie-indicatoren:
Is duidelijk, geeft grenzen aan, stelt consequenties
Verlangt prestaties van de medewerkers

Managementidentificatie
Prestatie-indicatoren:
Begrijpt de problemen van het hogere management in een complexe organisatie enanticipeert op hun vragen

Klantgerichtheid
Prestatie-indicatoren:
Bejegening, afwerking en kwaliteit
Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Reputatie van de afdeling bij klanten en collega's
Voorstellen voor aanpassing van de dienstverlening aan de wensen van de klant

Flexibel gedrag
Prestatie-indicatoren:
Bereidheid om bij andere dan de eigen taken in te springen
Snel zien dat een bepaalde manier van werken niet tot een goed resultaat leid

Organisatiesensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Kwaliteit van de relatie met FMZ, DIA, Personeelconsulenten, stafmedewerkers, etc.

Initiatief
Prestatie-indicatoren:
Benutte kansen voor de afdeling
Moedige voorstellen voor verandering

Probleemanalyse
Prestatie-indicatoren:
Gebruikt de juiste gegevens en past die toe volgens het juiste beleid.
Kent en doorziet alle relevante werkprocessen en informatiseringssystemen
Maakt direct onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:
Helpt collega's en eigen medewerkers.
Verleent bijstand aan andere afdelingen. en dienstenn

Voortgangscontrole
Prestatie-indicatoren:
Weet precies wat er in het eigen bakje ligt en wat de afdeling doet en heeft te doen.
Controleert ieders werk regelmatig op afwerking en fouten.

Overige competenties:
Opleidingsindicatie
HEAO of vergelijkbaar niveau

Vakopleidingen, cursussen:
Computerkennis: PC en Mainframe, DOS, Novell,MSWord, Windows, Foxpro,Unix, SQL

Ervaring:
Enkele jaren administratieve ervaring
Eerdere werkzaamheden op het gebied van administratieve organisatie ,interne controle, salarisadministratie en informatievoorziening

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening
Functies in de sfeer van de automatisering en dataverwerking
Functies op financiëel-administratieve afdelingen

Horizontale mobiliteit:
Functies in de sfeer van de automatisering en dataverwerking
Functies op financiëel-administratieve afdelingen
Systeembeheerder

Verticale mobiliteit:
Chef van een administratieve afdeling
Diverse leidinggevende administratieve functies bij centrale en perifiere diensten
Diverse staf- en leidinggevende functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringsdienstenResultaatgericht competentieprofiel. Laatst bijgewerkt: 03 07 2007 Li Po
Home Functie database Download deze file naar uw tekstverwerkerVragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch