Functie: Coördinator Ontwikkeling Informatie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Managementondersteuning
Functiefamilie: Staf, Administratie
Indicaties voor de functiefamilie: Managementinformatie, Onderzoek
Resultaatgebieden:

Informatiebeheer

Betreft het zorgdragen voor de ontwikkeling, de advisering over de bedrijfsinformatie en de invoering van (verbeterde) instrumenten, procedures en hulpmiddelen.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal ingevoerde instrumenten, procedures en hulpmiddelen
  Mate van acceptatie van de ingevoerde instrumenten, procedures en hulpmiddelen
  Aanpassingen zijn conform nieuwe wet- en regelgeving
  Tijdige signalen over gewijzigde werkwijzen

Informatieverstrekking

Betreft het zorgdragen voor het volgen en inventariseren van relevante ontwikkelingen, het analyseren van de consequenties en de informatie hierover.

  Prestatie-indicatoren:
  Gesignaleerde ontwikkelingen zijn actueel en essentieel
  Het aantal gesignaleerde ontwikkelingen
  Aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving

Projectleiding

Betreft het functioneren als projectleider ten behoeve van de bedrijfsinformatie en het optreden als secretaris van de Management Informatie Commissie.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gestarte projecten
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  De doorlooptijd en de duur van de projecten
  De verslaglegging is tijdig, correct en volledig
  Mate van tevredenheid opdrachtgever
  Mate van tevredenheid klantDenkbare kritieke situaties:

Nieuwe mogelijkheden toepassen.

Medewerker constateert dat de door het bedrijf gevolgde procedures bij de ziektekostenverzekeraars vragen oproept .Er zijn voldoende redenen om daar aandacht aan te besteden. De informatie naar deze doelgroep moet dusdanig zijn dat de informatie volledig, duidelijk en toegankelijk is. Hij wil de informatie elektronisch aanbieden. Dit voorstel stuit op weerstand bij de medewerkers want deze vinden een briefje of telefoontje beter. Hij stelt de gewenste informatie op schrift en hij maakt de informatie ook voor elektronisch toepassing geschikt. Hij toont zijn leidinggevende beide versies. Deze is enthousiast en gaat om. De informatie wordt op de" oude en nieuwe manier" aan de ziektekostenverzekeraars gepresenteerd.

Teveel op eigen hobby gericht.

Medewerker is bezig nieuwe en leuke methoden voor informatieverstrekking te onderzoeken. Hij gaat daar helemaal in op. Bijna dagelijks komen er nieuwe mogelijkheden en toepassingen binnen. De taken waarvoor hij is aangenomen komen daardoor in de knel. De mogelijkheden om informatie te verstrekken kent hij allemaal maar aan de organisatie wordt geen informatie verstrekt en er wordt niet geanalyseerd of en aan welke informatie behoefte bestaat.

Gedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Verkrijgt gewenste informatie

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgevers
  Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren:

  Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  Juiste basisinformatie
  Heldere procesanalyses

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander
  Goede samenwerking met andere afdelingen, diensten en medewerkers

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Begrijpelijke taal
  Juiste woordkeus
  Helder en duidelijk

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Correct taalgebruik en stijl

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren:
  Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Initiatieven voor aanpassingen
  Houdt vakontwikkelingen bij
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

  Academische opleiding
  Kennis van de relevante informatie wetgeving- en regelgeving, geautomatiseerde informatievoorziening, methoden en technieken voor informatie-onderzoek
  Inzicht in de administratieve organisatie en informatievoorziening

Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Medewerker planning en control
  Senior consulent
  Consulent meervoudig vakgebied
  Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie
  Hoofd Patientengegevensverwerking

  Horizontale mobiliteit:

  Relatiebeheerder
  Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking

  Verticale mobiliteit:

  Hoofd managementondersteuning

Orig: (model)competentieprofiel CoŲrdinator ontwikkeling informatie financiŽle zaken 05/RH 4 juni 1997

Li Po website doc. Laatst bijgewerkt: 2-7-2007

Home RGW-functie database