Functie: Senior Consulent
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Managementondersteuning
Functiefamilie: Administratie, Staf
Indicaties voor de functiefamilie : Beheer, Advies
Resultaatgebieden

Advies en consultatie

Betreft het adviseren aan de Raad van Bestuur en een groep van afdelingen en/of diensten en/of faciliteiten op het gebied van bedrijfseconomie en/of administratieve organisatie en/of de informatievoorziening en het adviseren over complexe aangelegenheden op één van de navolgende vakgebieden in het bijzonder gebied hetzij bedrijfseconomie, hetzij informatievoorziening, hetzij administratieve organisatie en het optreden als projectleider van zwaardere projecten.

  Prestatie-indicatoren:
  Het aantal gegeven adviezen
  Het aantal door het management overgenomen adviezen
  De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor het management.
  Geslaagde invoering van vernieuwingen.
  Kennis relevante ontwikkelingen
  Mate van tevredenheid Raad van Bestuur en management
  Het aantal gestarte projecten
  De doorlooptijd en de duur van de projectenDenkbare kritieke situaties:

Nieuw beleid goed overdragen.

Er moet een nieuw informatiseringsbeleid binnen de dienst financiŽle zaken worden ingevoerd. Om dit beleid zorgvuldig in te voeren en een breed draagvlak te creëren is een goede introductie noodzakelijk. Medewerker belegt daarvoor speciale werkbesprekingen met een aantal collega's binnen de dienst waarin hij het nieuwe beleid uitlegt en ruimte geeft om knelpunten op te lossen. Resultaat: breed draagvlak voor nieuw beleid

Neemt initiatief.

Medewerker constateert dat er tussen de verschillende afdelingen op financieel organisatorisch gebied nog grote verschillen bestaan. Introductie van de afdeling managementondersteuning had juist meer uniformiteit en efficiency tussen diensten , afdelingen en faciliteiten tot doel. Een aantal afdelingen vindt dat een wijziging van het bestaande beleid niet echt noodzakelijk is, zij zijn tevreden. Gevolg: De relatiebeheerder moet op basis van argumenten en zijn functioneren afdelingen overtuigen van de noodzaak van een uniform beleid.

Situatie juist inschatten.

Medewerker merkt dat op een afdeling een aantal financiële zaken niet of onvolledig worden verwerkt. De chef de clinique/beheerder kan de oorzaak niet achterhalen omdat alle medewerkers accuraat zouden werken. Voor hem is het een raadsel waarom de financiële zaken niet goed worden verwerkt. De functionaris biedt aan op de afdeling een onderzoek te doen. Gevolg: Juiste dienstverleningGedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren:
  Verkrijgt gewenste informatie
  Geeft ruimte om met reacties te komen

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Begrijpelijke taal
  Juiste woordkeus
  Helder en duidelijk

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Correct taalgebruik en stijl

Creativiteit

  Prestatie-indicatoren:
  Kijkt ook vanuit ander gezichtspunt
  Komt met oorspronkelijke oplossingen
  Kijkt over grenzen van het eigen vakgebied

Initiatief

  Prestatie-indicatoren:
  Opgepakte kansen
  Ingediende voorstellen

Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren:
  Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  Juiste basisinformatie
  Heldere procesanalysesVervolg gedragscriteria:

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander
  Samenwerking met andere afd. en functionarissen


Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren:
  Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:
  Initiatieven voor aanpassingen
  Leert relevante dingen bij
  Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

  Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde
  Algemene kennis op het gebied van bedrijfseconomie, informatie-ontwikkeling en -voorziening en administratieve organisatie en meer specialistische kennis op het gebied van bedrijfseconomie en informatievoorziening
  Kennis van methoden en technieken organisatie-ontwikkeling en -onderzoek, informatie-
  analyse of systeemontwikkeling alsmede vaardigheid in het aansturen en toepassen ervan
  Goede communicatieve en adviesvaardigheden
  Vaardigheid in opzetten en coördineren projectenLoopbaanmogelijkheden:

  Instroomfuncties:
  Consulent (meervoudig) vakgebied
  Hoofd subafdeling


  Horizontale mobiliteit:
  Medewerker planning en control
  Hoofd subafdeling grootboek- en projectadministratie
  Hoofd Patientengegevensverwerking


  Verticale mobiliteit:
  Relatiebeheerder
  Coördinator ontwikkeling informatie
  Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking
  Hoofd administratie sociale zaken

Orig: (model)competentieprofiel Senior consulent financiŽle zaken 07/RH 4 juni 1997


Li Po website doc. Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database