Functie: Consulent (diverse vakgebieden)
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Managementondersteuning
Functiefamilie: Administratie, Staf
Indicaties voor de functiefamilie : Advies
Resultaatgebieden:

Advies en consultatie

Betreft het adviseren aan de Raad van Bestuur en een groep van afdelingen en/of diensten en/of faciliteiten op twee van de drie volgende vakgebieden: bedrijfseconomie en/of administratieve organisatie en/of de informatievoorziening.

  Prestatie-indicatoren
  Het aantal gegeven adviezen
  Het aantal door het management overgenomen adviezen
  De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies
  Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied
  Het stellen van de juiste prioriteiten
  Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor het management.
  Geslaagde invoering van vernieuwingen.
  Kennis relevante ontwikkelingen
  Mate van tevredenheid Raad van Bestuur en management
  Het aantal gestarte projecten
  De doorlooptijd en de duur van de projecten
Denkbare kritieke situaties:

Nieuw beleid goed overdragen.

Er moet een nieuw informatiseringsbeleid binnen de dienst financiŽle zaken worden ingevoerd. Om dit beleid in de eigen stijl van het bedrijf zorgvuldig vorm te geven en een breed draagvlak te geven is een uigebreide introduktie noodzakelijk. Functionaris belegt daarvoor speciale werkbesprekingen met een aantal collega's binnen de dienst waarin hij het nieuwe beleid uitlegt en de collega's ruimte geeft om met oplossingen voor mogelijke knelpunten bij de invoering te voorkomen. Resultaat: brede implementatie van het nieuwe beleid zal sneller verlopen, de veranderingen worden geaccepteerd en de collega's en de medewerkers zijn gemotiveerd.

Neemt initiatief.

Functionaris constateert dat er tussen de verschillende afdelingen op financieel organisatorisch gebied nog grote verschillen bestaan. Introduktie van de afdeling managementondersteuning had juist meer uniformiteit en efficiency tussen afdelingen en faciliteiten tot doel. Een aantal afdelingen vinden dat een wijziging van het beleid niet echt noodzakelijk is , zij zijn tevreden. Gevolg: de consulent moet op basis van argumenten en zijn fiunctioneren afdelingen overtuigen van de noodzaak van een uniform beleid

Situatie juist inschatten.

Functinaris merkt dat op een afdeling een aantal financiele zaken niet of onvolledig worden verwerkt. De chef de clinique/beheerder kan de oorzaak niet achterhalen want alle medewerkers werken accuraat. Voor hem is het een raadsel waardoor de financiele zaken niet goed worden verwerkt. De functionaris biedt aan op de afdeling een onderzoek te doen naar de wijze waarop de financiele zaken worden verwerkt. De oorzaak kan liggen op het gebied van de administratieve organisatie of het gebruik van de beschikbare softwareGedragscriteria:

Luisteren

  Prestatie-indicatoren
  Verkrijgt gewenste informatie
  Geeft in het gesprek voldoende ruimte voor reacties

Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Aandacht voor wensen opdrachtgever
  Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren
  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren
  Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
  Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en medewerkers

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren
  Duidelijke weergave van relevante feiten
  Correct taalgebruik en stijl

Initiatief

  Prestatie-indicatoren
  Onderneemt ongevraagd actie
  Gaat op zoek naar informatie
  Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

  Prestatie-indicatoren
  Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  Juiste basisinformatie
  Heldere procesanalyses

Samenwerken

  Prestatie-indicatoren
  Positief kritische instelling
  Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
  Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Voortgangscontrole

  Prestatie-indicatoren
  Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling
  Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren
  Initiatieven voor aanpassingen
  Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven
  Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:


  Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde
  Algemene kennis op het gebied van bedrijfseconomie, informatie-ontwikkeling en informatie-voorziening en administratieve organisatie en specialistische kennis op het gebied van bedrijfseconomie en informatievoorziening òf bedrijfseconomie en administratieve organisatie òf informatievoorziening en administratieve organisatieLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Consulent
Coördinerend medewerker grootboek-/ projectadministratie

Horizontale mobiliteit:
Hoofd subafdeling

Verticale mobiliteit:
Relatiebeheerder
Senior consulent
Hoofd subafdeling grootboek-/ projectadministratie
Hoofd Patientengegevensverwerking

Orig: (model)competentieprofiel Consulent meervoudig vakgebied financiŽle zaken 08/RH 24 juni 1997


Li Po website doc. Laatst bijgewerkt: 3-7-2007

Home RGW-functie database