Functie: Consulent
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Managementondersteuning
Functiefamilie: Administratie, Staf
Indicaties voor de functiefamilie : Advies
Resultaatgebieden:

Advies en consultatie

Betreft het adviseren aan de Raad van Bestuur en een groep van afdelingen en/of diensten en/of faciliteiten op het gebied van bedrijfseconomie òf administratieve organisatie òf de informatievoorziening.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gegeven adviezen

Het aantal door het management overgenomen adviezen

De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het advies

Kennis van relevante ontwikkelingen op het vakgebied

Het stellen van de juiste prioriteiten

Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor het management.

Geslaagde invoering van vernieuwingen.

Kennis relevante ontwikkelingen

Mate van tevredenheid Raad van Bestuur en management

Het aantal gestarte projecten

De doorlooptijd en de duur van de projecten

Denkbare kritieke situaties:

Nieuw beleid goed overdragen.

Er moet een nieuw informatiseringsbeleid binnen de dienst finaciŽle zaken worden ingevoerd. Om dit beleid in de eigen stijl van het bedrijf zorgvuldig vorm te geven en een breed draagvlak te geven is een uigebreide introduktie noodzakelijk. Functionaris belegt daarvoor speciale werkbesprekingen met collega's binnen de dienst waarin hij het nieuwe beleid uitlegt en de ruimte geeft om met oplossingen voor mogelijke knelpunten bij de invoering te voorkomen. Resultaat: brede implementatie van het nieuwe beleid zal sneller verlopen, de veranderingen worden geaccepteerd en de collega's en de medewerkers zijn gemotiveerd.

Neemt initiatief.

Functionaris constateert dat er tussen de verschillende afdelingen op financieel organisatorisch gebied nog grote verschillen bestaan. Introduktie van de afdeling managementondersteuning heeft juist meer uniformiteit en efficiency tussen afdelingen en faciliteiten tot doel. Een aantal afdelingen vinden dat een wijziging van het beleid niet echt noodzakelijk is , zij zijn tevreden. Gevolg: de consulent moet op basis van argumenten en zijn fiunctioneren afdelingen overtuigen van de noodzaak van een uniform beleid

Situatie juist inschatten.

Functinaris merkt dat op een afdeling een aantal financiele zaken niet of onvolledig worden verwerkt. De chef de clinique/beheerder kan de oorzaak niet achterhalen want alle medewerkers werken accuraat. Voor hem is het een raadsel waardoor de financiele zaken niet goed worden verwerkt. De functionaris biedt aan op de afdeling een onderzoek te doen naar de wijze waarop de financiele zaken worden verwerkt. De oorzaak kan liggen op het gebied van de administratieve organisatie of het gebruik van de beschikbare software.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie

Wacht af

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Duidelijke weergave van relevante feiten

Correct taalgebruik en stijl.

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Vervolg gedragscriteria:

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

Academische- of HBO opleiding op gebied bedrijfseconomie of bedrijfskunde

Algemene kennis op het gebied van bedrijfseconomie, informatie-ontwikkeling en informatie-voorziening en administratieve organisatie en meer specialistische kennis op één van deze drie vakgebieden

Kennis van methoden en technieken organisatie-ontwikkeling en -onderzoek, informatie-

analyse of systeemontwikkeling alsmede vaardigheid in het aansturen en toepassen ervan

Vaardigheid in opstellen rapporten en adviezen

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker informatievoorziening

Coördinerend medewerker subadministratie

Coördinerend medewerker Patientengegevensverwerking

Coördinerend medewerker functioneel systeem beheer

Horizontale mobiliteit:

Coördinerend medewerker grootboek-/projectadministratie

Verticale mobiliteit:

Senior consulent

Consulent meervoudig vakgebied

Hoofd subafdeling
RGW website doc. Laatst bijgewerkt:4-7-2007

Home RGW database competentieprofielen