Functie: Hoofd Subafdeling Grootboek- en Projectadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van de subafdeling Grootboek- en projectadministratie.

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk

De werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Informatieverwerking

Betreft het verzorgen van de taken van de subafdeling Grootboek- en projectadministratie.

Prestatie-indicatoren:

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Financieel beheer

Betreft het beheren van de liquiditeit- en vermogenspositie (cash- en treasurymanagement) van het bedrijf.

Prestatie-indicatoren:

Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar

Rendement van het vermogen is goed en conform de markt

Mate van tevredenheid klanten

Mate van tevredenheid opdrachtgever

Verrichte handelingen zijn correct en inzichtelijk

Het aantal gevraagde en ongevraagde adviezen

Het aantal opgevolgde adviezenDenkbare kritieke situaties:

Niet alles zelf willen doen

Op de afdeling zijn problemen met medewerkers. Het werkoverleg is niet meer periodiek maar dreigt een structureel karakter te krijgen. Ook voert hij regelmatig met individuele medewerkers gesprekken het gewone werk moet ook op tijd gereed zijn. De conclusie is dat hij er verstandig aan doet om deskundige hulp in te roepen om de personele problemen te helpen oplossen. Resultaat: personele probleem sneller opgelost en tijd voor het werk.

Schijn vermijden

Bij vele banken heeft de functionaris een goede entree. Hij staat zelf op het punt om een nieuw huis te kopen en is opzoek naar een geldgever die hem tegen een redelijk rentepercentage een krediethypotheek wil verstrekken. Teneinde elke schijn te vermijden gaat hij naar een assurantiekantoor met het vraag om voor hem een passende hypotheek met een passende rentepercentage te regelen. Hij gaat zelf de markt niet op.

Resultaat: Elke schijn van onbetrouwbaar wordt vermeden

Vervolg denkbare kritieke situaties:

Naleven regelgeving.

De Raad van Bestuur heeft als beleid m.b.t. het uitzetten van deposito's dat deze niet voor langer dan voor een periode van 6 maanden wordt aangegaan. Functionaris wordt door de huisbankier benaderd met

het aanbod om het deposito dat afloopt voor 7 maanden tegen een zeer aantrekkelijke rente vast te zetten. De huisbankier en ook de functionaris vinden de financiële positie van het bedrijf zodanig is dat er geen bloed uit kan vloeien. Functionaris deelt de bank mee dat hij eerst met de Raad van Bestuur wil overleggen. De bank zegt dat er vandaag beslist moet worden. Niemand van de Raad van Bestuur is bereikbaar. De functionaris belt de bank met de mededeling dat het niet door gaat. Resultaat: Medewerker neemt geen initiatief dat tegen de regels ingaat

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Houdt zich aan geldende normen

Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijke taal

Juiste woordkeus

Helder en duidelijk

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Vervolg gedragscriteria:

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Beschikt over de juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde

Kennis en ervaring begrotings- en financieel economisch beheer

Ruime ervaring op het gebied van financiële administraties en geautomatiseerde informatieverwerking

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Coördinerend medewerker Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking

Hoofd subafdeling

Consulent (meervoudig vakgebied)

Horizontale mobiliteit:

Senior consulent

Hoofd Patientengegevensverwerking

Verticale mobiliteit:

Relatiebeheerder

Coördinator ontwikkeling informatie

Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking

Hoofd administratie sociale zaken


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007

Home RGW database competentieprofielen