Functie: Senior Medewerker Grootboekadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd subafdeling Grootboek- en projectadministratie
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Controle en Analyse kostenrekeningen
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het controleren van de verwerking van mutaties en het controleren van financiele grootboekrekeningen alsmede het analyseren en oplossen van voorkomende verschillen.

Prestatie-indicatoren :

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van het management en het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de jaarrekening.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort beantwoorde vragen

De antwoorden zijn volledig, betrouwbaar en tijdig

De bijdrage aan het jaarverslag is volledig, betrouwbaar en tijdig

Informatiebeheer

Betreft het mede verbeteren van de methode van de gegevensregistratie, gegevensverwerking en gegevensverstrekking.

Prestatie-indicatoren:

De impulsen voor verbetering van de registratie, verwerking en verstrekking

Hebben het gewenste resultaat

Denkbare kritieke situaties:

Nauwkeurigheid.

Bij de controle op de verwerking van mutaties wordt informatie over het hoofd gezien, de rekeningen bevatten bijgevolg geen correcte en volledige gegevens en sluiten niet aan op andere administraties. Daardoor wordt de grootboekadministratie als geheel onbetrouwbaar en het bedrijf schade berokkend.

Niet flexibel

Informatie van het "terrein" wordt niet geheel volgens de afgesproken procedures aangeleverd. Deze situatie vraagt de nodige souplesse en het initiatief om eventueel ontbrekende informatie op te vragen. In plaats daarvan wordt geklaagd over de situatie en degenen die deze veroorzaakt zouden hebben. Men komt daarbij zelf niet in actie zodat het werk niet op tijd gereed komtGedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Openstaan voor bijzondere signalen

Verkrijgt het gewenste resultaat

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Regels naleven

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Houdt kennis op eigen vakgebied bij

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

HEAO

Kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen en van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures

Loopbaanmogelijkheden:Instroomfuncties:

Medewerker grootboek- en projectadministratie

Senior medewerker subadministratie/ patientenregistratie en declaratie

Medewerker bestandsbeheer

Medewerker personeelsadministratie

Secretaresse hoofd van dienst

Horizontale mobiliteit:

Senior medewerker projectadministratie

Senior medewerker bestandsbeheer

Medewerker informatievoorziening

Verticale mobiliteit:

Coordinerend medewerker Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking/ Patientengegevensverwerking

Medewerker functioneel bestandsbeheer

Consulent

Medewerker administratieve organisatie, informatieverwerking, interne controle sociale zaken


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2005

Home RGW database competentieprofielen