Functie: Medewerker Grootboekadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd subafdeling Grootboek- en projectadministratie
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het beheren/bewaken van diverse budgetten, verzorgen kascontroles en de financiële afwikkeling hiervan alsmede het controleren van een deel van de financiële grootboekrekeningen en complexe reis- en studiekostendeclaraties.

Prestatie-indicatoren:

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

De declaraties zijn volgens de regels

De kascontroles zijn tijdig en betrouwbaar

Informatieverstrekking

Betreft het verzorgen van incidentele en standaard overzichten alsmede verzamelen, bewerken en waarnodig verifiëren en verstrekken van gegevens aan management en externe instanties.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en soort verzorgde overzichten en verstrekte gegevens

De overzichten en gegevens zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Denkbare kritieke situaties:

Niet te routinematig werken

Bij de controle van complexe reisdeclaraties gaat de medewerker slordig te werk. De medewerker heeft de ervaring dat de declaranten altijd precies volgens de regels declareren. Fouten kan hij nooit ontdekken. Bij een routinecontrole van de interne accountantsdienst wordt een systematische fout ontdekt. De regelgeving is op een klein punt gewijzigd. Het gevolg is dat de medewerkers te veel vergoed hebben gekregen en het AZG schade heeft geleden.

Te weinig veranderingsbereid.

Er wordt van alles gedaan om de medewerker anders te laten samenwerken en nieuwe werkwijzen toe te passen. Ondanks herhaalde aandringen en verschaffen van faciliteiten verandert er niets. Het gaat toch goed is het argument. Gevolg: stagnatie van noodzakelijke veranderingsprocessen waarbij directe collega's en andere diensten zijn betrokken.Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Openstaan voor bijzondere signalen

Verkrijgt het gewenste resultaat

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Regels naleven

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Houdt kennis op eigen vakgebied bij

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

MEAO

Kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen en van relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve proceduresLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Assistent medewerker grootboekadministratie

Medewerker subadministratie

Medewerker Patientengegevensverwerking

Medewerker medische administratie

Secretaresse

Horizontale mobiliteit:

Medewerker projectadministratie

Senior medewerker subadministratie

Senior medewerker Patientengegevensverwerking

Medewerker Personeel-en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:

Senior Medewerker grootboek- en projectadministratie

Senior Medewerker bestandsbeheer

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerker Personeel-en salarisadministratie

RGW (model)functie-analyse Medewerker grootboekadministratie RH 14 juni 1997

RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW database competentieprofielen