Functie: Assistent medewerker Grootboekadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd subafdeling Grootboek- en Projectadministratie
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het verwerken van reis- en studiekostendeclaraties en het verzorgen van de opgave van vergoedingen aan de belastingdienst, van betalingsopdrachten aan de kas en de giro en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de kassier.

Prestatie-indicatoren :

Het aantal verwerkte declaraties, aangiften en betalingsopdrachten

De declaraties, aangiften en betalingsopdrachten zijn volledig, juist, tijdig en betrouwbaar

Het aantal gemaakte fouten

Mate van tevredenheid van de kassier

Informatieverstrekking

Het betreft het verzorgen van standaard overzichten, het geven van informatie over vergoedingspercentages, over mogelijkheden tot het verlenen van voorschotten en het regelen van reisbescheiden.

Prestatie-indicatoren :

Het aantal verzorgde overzichten en verstrekte gegevens

De overzichten en verstrekte gegevens zijn volledig, juist, tijdig en betrouwbaar

De verstrekte informatie is volledig, juist, tijdig en betrouwbaarDenkbare kritieke situaties:

Betrouwbaarheid.

Bij de controle op de juistheid van ingediende declaraties en nota's wordt door de medewerker onvoldoende nauwkeurig gewerkt waardoor fouten over het hoofd worden gezien en foutieve bedragen worden uitbetaald. Gevolg: financiŽle zaken onbetrouwbaar.

Bij de tijd blijven.

Functionaris hoort van een collega over het bestaan van een speciale cursus administratieve informatieverwerking. De leidinggevende adviseert om de cursus te volgen. De medewerker heeft daar geen behoefte aan. Gevolg: Medewerker is niet op de hoogte van relevante ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Openstaan voor bijzondere signalen

Verkrijgt het gewenste resultaat

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Regels naleven

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Houdt kennis op eigen vakgebied bij

Overige competenties:

MEAO

Kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen en van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve proceduresLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker medische administratie polikliniek

Secretaresse

Medewerker archief en algemene ondersteuning

Horizontale mobiliteit:

Medewerker subadministratie

Medewerker patientenregistratie en declaratie

Medewerker medische administratie verpleegafdeling

Verticale mobiliteit:

Medewerker grootboek- en projectadministratie

Senior medewerker subadministratie/ patientenregistratie en declaratie

Medewerker bestandsbeheer

Medewerker Personeel-en salarisadministratie

RGW (model)functie-analyse Assistent medewerker grootboekadministratie financiŽle zaken RH 14 juni 1997

RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW database competentieprofielen