Functie: Senior Medewerker Projectadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiele en bedrijfsgegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het verzorgen van de project- en stichtingenadministraties alsmede de complexe verzekeringen en BTW-aangelegenheden.

Prestatie-indicatoren:

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

De verzekeringen en BTW-aangelegenheden zijn volledig, tijdig en betrouwbaar.

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van het management en het signaleren van budgetoverschrijdingen alsmede het verzorgen van de concept jaarrekening van stichtingen.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en soort beantwoorde vragen

De antwoorden zijn volledig, betrouwbaar en tijdig

De bijdrage aan het jaarverslag is volledig, betrouwbaar en tijdig

Informatiebeheer

Betreft de methode van gegevensregistratie en verwerking van BTW- afrekeningen.

Prestatie-indicatoren:

Aanpassingen zijn conform de nieuwe wet- en regelgeving

De registratie en afrekeningen zijn volledig, betrouwbaar en tijdig

Denkbare kritieke situaties:

Oplettendheid.

Bij de bewaking van de afhandeling van met name de complexe schadegevallen wordt detail-informatie over het hoofd gezien. Het dossier is bijgevolg onvolledig. Daardoor zijn de schadeclaims onbetrouwbaar en het bedrijf wordt hierdoor schade berokkend of een onbetrouwbare verzekerde.

Niet coöperatief.

Informatie van het "terrein" wordt niet geheel volgens de afgesproken procedures aangeleverd. Deze situatie vraagt de nodige souplesse en het initiatief om eventueel ontbrekende informatie op te vragen. In plaats daarvan wordt geklaagd over de situatie en degenen die deze veroorzaakt zouden hebben. Men komt daarbij zelf niet in actie.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Openstaan voor bijzondere signalen

Verkrijgt het gewenste resultaat

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Regels naleven

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Houdt kennis op eigen vakgebied bij

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

HEAO

Kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen en van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving.

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve proceduresLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker project- en grootboekadministratie

Senior medewerker subadministratie/ patientenregistratie en declaratie

Medewerker personeelsadministratie

Medewerker bestandsbeheer

Secretaresse hoofd van dienst

Horizontale mobiliteit:

Senior medewerker grootboekadministratie

Senior medewerker bestandsbeheer

Medewerker informatievoorziening

Verticale mobiliteit:

Coördinerend medewerker Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking/ Patientengegevensverwerking

Medewerker functioneel bestandsbeheer

Consulent

Medewerker administratieve organisatie, informatieverwerking, interne controle sociale zaken


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW-functie database