Functie: Medewerker Projectadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiele en bedrijfsgegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het mede verzorgen van de projectadministraties, de samenstelling ,afrekening en doorbelasting aan derden, de verzekeringen en de BTW.

Prestatie-indicatoren:

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

De afrekeningen zijn volgens het contract

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van het management.

Prestatie-indicatoren

Het aantal en soort vragen

De tijd tussen vraag en antwoord

Mare van tevredenheid klanten

Denkbare kritieke situaties:

Nauwkeurigheid.

Bij de doorbelasting van kosten aan derden worden kostenposten over het hoofd gezien. Aan derden wordt soms te veel en soms te weinig in rekening gebracht. De administratie is daardoor niet betrouwbaar met als gevolg dat het bedrijf een onbetrouwbare contractpartner wordt.

Onvoldoende soepel.

Informatie van het "terrein" wordt niet geheel volgens de afgesproken procedures aangeleverd. Deze situatie vraagt de nodige souplesse en het initiatief om eventueel ontbrekende informatie op te vragen. In plaats daarvan wordt geklaagd over de situatie en degenen die deze veroorzaakt zouden hebben. Gevolg: De gewenste informatie wordt niet verkregen.Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Openstaan voor bijzondere signalen

Verkrijgt het gewenste resultaat

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen

Regels naleven

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Houdt kennis op eigen vakgebied bij

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

MEAO /HAVO

Computerkennis: DOS, NOVELL, WP, Windows, Quattro Pro

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve proceduresLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Assistent medewerker grootboekadministratie

Medewerker subadministratie

Medewerker medische administratie

Medewerker patientenopname

Secretaresse

Horizontale mobiliteit:

Diverse financiŽle zaken-functies

Diverse functies bij Personeelsadministratie

Verticale mobiliteit:

Medewerker grootboekadministratie

Diverse functies bij de Personeelsadministratie

Diverse functies bij de Dienst Automatisering
RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW-functie database