Functie: Coördinerend Medewerker Subadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiële en Bedrijfsgegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen en de voortgang van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van òf de debiteurenadministratie òf de crediteurenadministratie òf de inventarisadministratie en de kasfunctie.

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk

De werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Informatieverwerking

Betreft het controleren van de verwerking van de gegevens, het periodiek afsluiten van òf de debiteurenadministratie òf de crediteurenadministratie òf de inventarisadministratie, het verwerken van bijzondere elementen, de verzending van rekeningoverzichten, het analyseren en oplossen van verschillen, het bewaken van de voortgang bij ingewikkelde contracten, kapitaalgoederen en regelingen en het behandelen van complexe gevallen.

Prestatie-indicatoren :

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

De rekeningoverzichten zijn volledig en betrouwbaar en worden op tijd verzonden

Mate van tevredenheid opdrachtgevers

De contracten, kapitaalgoederen en regelingen worden op tijd en volledig afgehandeld

De complexe gevallen worden op tijd en volledig afgehandeld

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van informatie aan belanghebbenden en derden, het incidenteel opstellen van overzichten, het adviseren over alle terreinen m.b.t. de subadministratie.

Prestatie-indicatoren:

De informatie en overzichten zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

De adviezen aan de projectleiders en stichtingsbesturen volledig, tijdig en betrouwbaar

Mate van tevredenheid opdrachtgevers

Informatiebeheer

Betreft het functioneel applicatiebeheer en de inrichting van de subadministratie.

Prestatie-indicatoren:

De subadministraties zijn toegankelijk, betrouwbaar en volledig

Het applicatiebeheer is toegankelijk, betrouwbaar en volledig

Denkbare kritieke situaties:

Geen sancties maar instructie

De functionaris constateert dat in de verwerking van gegevens regelmatig storende fouten zitten, waarvan de correctie veel tijd kost. Om herhaling te voorkomen organiseert hij een extra werkoverleg waar hij deze situatie aan de orde stelt. Hij geeft instructie en geeft daarbij aan op welke over de wijze de gegevens moeten worden verwerkt en benadrukt dat het opvolgen van de instructies en nauwkeurig werken de basis zijn voor een goede en foutloze verwerking.

Geen advies willen vragen

Functionaris wordt belast met het bewaken van een ingewikkeld contract. Tijdens het afhandelen daarvan wordt hij geconfronteerd met een aantal clausules waarvan hij de inhoud niet kan plaatsen in de context van het contract. Hij acht het zijn eer te na om advies te vragen aan andere deskundigen binnen de dienst.

Durft te vragen

Functionaris constateert dat hij al meer dan zes jaar tot volle tevredenheid op de debiteurenadministratie werkt. Hij maakt weinig fouten, is altijd aanwezig en werkt hard. Zelf merkt hij dat het plezier in het werk minder wordt, het wordt te veel routine. Hij gaat naar zijn leidinggevende om dit te bespreken en stelt voor om binnen de subadministraties een vorm van functieroulatie in te voeren. Gevolg: De motivatie en de arbeidsvoldoening blijven op peil blijven.Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk ideeVervolg gedragscriteria:

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

.Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afd. en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

.Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

HEAO BE

Kennis van boekhoudkundige richtlijnen en relevante delen comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Senior Medewerker grootboek- en projectadministratie en bestandsbeheer

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerker personele administratie

Horizontale mobiliteit:

Coördinerend medewerker Patientengegevensverwerking

Medewerker functioneel systeem beheer

Medewerker administratieve, interne controle en informatievoorziening sociale zaken

Verticale mobiliteit:

Consulent

Senior medewerker personele administratie

Coordinerend medewerker grootboek- en projectadministratieadministratie

Eerste medewerker administratieve, interne controle en informatievoorziening


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW-functie database