Functie: Senior Medewerker Subadministratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Financiele en Bedrijfsgegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het verzorgen van de debiteurenadministratie en de crediteurenadministratie: het verwerken, bewerken, verifiëren, controleren en boeken van financiële gegevens, het verzorgen van bank en giro alsmede van standaard incasso activiteiten en de inventarisadministratie: het registreren en verwerken van mutaties in het inventarisbestand, verrichten van controles en bewaken van het apparatuurbudget en de kasfunctie: kassierswerkzaamheden en kasadministratie.

Prestatie-indicatoren:

De administraties zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

De mutaties worden volledig en tijdig verwerkt

De kas klopt en is verifieerbaar

Mate van tevredenheid opdrachtgevers

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van standaard informatieoverzichten en het beantwoorden van vragen van belanghebbenden. Verzorgen van periodieke en incidentele rapportages met betrekking tot inventarisadministratie.

Prestatie-indicatoren:

De overzichten en rapportages zijn volledig, tijdig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Mate van tevredenheid klantenDenkbare kritieke situaties:

Onachtzaamheid

Bij de controle en de verwerking van gegevens in de administratie worden door onachtzaamheid factuurgegevens verwisseld. De administratie is daardoor niet correct en betrouwbaar, hetgeen o.m. kan leiden tot onterechte incassoactiviteiten. Gevolg: bedrijf wordt financiële schade berokkend

Klagen en niet oppakken.

Informatie van het "terrein" wordt niet geheel volgens de afgesproken procedures aangeleverd. Deze situatie vraagt de nodige souplesse en het initiatief om eventueel ontbrekende informatie op te vragen. In plaats daarvan wordt geklaagd over de situatie en degenen die deze veroorzaakt zouden hebben. Men komt daarbij zelf niet in actie. Gevolg: het werk komt niet op tijd gereed.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afd. en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

.Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

MEAO

Kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen en van de relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker subadministratie

Assistent medewerker grootboekadministratie

Secretaresse

Medewerker archief en algemene ondersteuning administratie sociale zaken

Medewerker medische administratie verpleegafdeling

Medewerker patientenregistratie en declaratie

Horizontale mobiliteit:

Medewerker project- en grootboekadministratie

Senior medewerker patientenregistratie en declaratie

Medewerker bestandsbeheer

Secretaresse

Medewerker Personeels-en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:

Senior medewerker grootboek- en projectadministratie

Senior medewerker bestandsbeheer

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerkerPersoneels-en salarisadministratie


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW database competentieprofielen