Functie: Hoofd Subafdeling
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Patientengegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie, Management
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking, Leiding
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van de

subafdeling Patientenregistratie en declaratie of Bestands-en systeembeheer.

Prestatie-indicatoren:

Een evenwichtige werkverdeling

Het stellen van de juiste prioriteiten

De kwaliteit van het werk is goed

De continuïteit van het werk

De werksfeer

Het gedrag en de deskundigheid van medewerkers

Informatieverwerking

Betreft het vastleggen van basisgegevens van patiënten, de administratieve verwerking van patientengegevens en de declaratie aan ziektekostenverzekeraars en patiënten

Prestatie-indicatoren:

De vastgelegde patientengegevens zijn volledig en betrouwbaar

De verwerking van patientengegevens gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar

De declaratie van patientengegevens gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van informatie aan ziektekostenverzekeraars en patiënten.

Prestatie-indicatoren:

De verstrekte informatie is tijdig, volledig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Bestandsbeheer en systeembeheer

Betreft het beheer van ZIS-systeemdelen, thesaurie en gegevensbestanden

Prestatie-indicatoren:

De ZIS-systeemdelen en de gegevensbestanden zijn goed toegankelijk, volledig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Denkbare kritieke situaties:

Duidelijkheid

Nieuwe functionaris constateert na een reorganisatie dat het voor veel medewerkers niet duidelijk is wat hun taken zijn en welk gedrag er van hen wordt verwacht. Functionaris spreekt met alle medewerkers en geeft daarbij duidelijk aan wat de taken van zijn. Tevens geeft hij aan dat wanneer iemand zijn taken heeft afgemaakt dat dit niet betekent dat hij niets meer behoeft te doen maar dat er verwacht wordt dat er dan gekeken wordt in hoeverre collega's kunnen worden geholpen of dat er nieuwe zaken kunnen worden opgepakt.

Vervolg denkbare kritieke situaties:

Te weinig hulpvaardig.

Een afdeling heeft een vraag om advies. Het betreft een kleinigheid die aan deze afdeling al vaker is uitgelegd. Er zou misschien een betere instructie moeten worden gegeven. In plaats daarvan wordt aan de vraag een lage prioriteit gegeven en de afdeling wordt ietwat badinerend bejegend. Gevolg: Klachten en de afdeling zoekt andere wegen.

Passief.

Bij de introductie van nieuw systeemdelen is het verzoek om een goede handleiding regelmatig geuit. De leidinggevende van de functionaris heeft hem dat al een aantal malen verzocht daarvoor zorg te dragen. Zijn reactie daarop is rustig afwachten totdat de gebruikers hun klachten, suggesties en vragen hebben gesteld en zijn medewerkers dan een aangepaste instructie te laten maken. Hij is van mening dat hij niet vooraf weet welke vragen er komen en dat het maken van een handleiding en een aangepaste instructie dubbel werk is en hij en zijn medewerkers kunnen hun tijd beter besteden. Gevolg: Dienstverlening beneden gewenste niveauGedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijke taal

Juiste woordkeus

Helder en duidelijk

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk ideeVervolg gedragscriteria:

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Beschikt over de juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Goede samenwerking met andere diensten, afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast en belasting van de afdeling.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet.Overige competenties:

Academische opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde

Kennis van relevante wet- en regelgeving en van de grondslagen van persoons- en financiële administraties

Kennis van modellen en methoden voor de inrichting van geïntegreerde (geautomatiseerde) patientenadministratiesLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Coördinerend medewerker grootboek- en projectadministratie

Consulent

Horizontale mobiliteit:

Consulent meervoudig vakgebied

Verticale mobiliteit:

Hoofd Patientengegevensverwerking

Hoofd subafdeling Grootboek- en Projectadministratie

Senior consulent

Beheerder


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW-functie database