Functie: Medewerker Patiëntenregistratie en Declaratie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Patiëntengegevensverwerking
Functiefamilies: Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het vastleggen van basisgegevens: de personalia, de arts en de verzekeraar van klinische patiënten of het administratief verwerken van declaratiegegevens van patiënten of het verzorgen van declaraties.

Prestatie-indicatoren:

De basisgegevens zijn volledig en betrouwbaar

De verwerking van declaratiegegevens gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar

Het verzorgen van declaraties gebeurt tijdig, volledig en betrouwbaar

Het aantal fouten is minimaal

Informatieverstrekking

Betreft het adviseren en instrueren van medewerkers medische administratie over inschrijving van patiënten, het beantwoorden van vragen van ziektekostenverzekeraars, patiënten en particulieren over declaraties en het geven van deskundige toelichtingen.

Prestatie-indicatoren:

De adviezen en instructies zijn duidelijk

Het aantal vragen en toelichtingen

Mate van tevredenheid klanten

Mate van tevredenheid opdrachtgevers

Denkbare kritieke situaties:

Gevolg onachtzaamheid.

Bij het vastleggen en verwerken van patiëntengegevens ontstaan door onachtzaamheid van de functionaris verwisselingen van patiëntengegevens en worden verrichtingen over het hoofd gezien. De declaraties komen bij de verkeerde patiënt en kloppen inhoudelijk ook niet. Daardoor komen er veel klachten met als gevolg dat de medewerker het nog drukker krijgt en er nog meer fouten worden gemaakt.

Irritatie

De vele fouten van de medewerker leiden er toe dat hij het drukker krijgt en dat hij regelmatig contact heeft met ziektekostenverzekeraars. Functionaris raakt door de vele telefoontjes en de klachten geïrriteerd en de beantwoordt de telefoon regelmatig niet en indien hij de telefoon wel beantwoordt snauwt hij de mensen af. Gevolg: er komen ook klachten op een ander nivo.

Veranderingsbereid.

Er wordt van alles gedaan om de medewerker nauwkeuriger te laten werken en nieuwe werkwijzen toe te passen. Met een goede begeleiding en het verschaffen van faciliteiten verandert zijn werkwijze. Gevolg: minder fouten, minder klachten, meer plezier in het werk en meer perspectief.

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afd. en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

.Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

MEAO

Kennis van (medisch)administratieve processen en relevante delen van de comptabele wet- en regelgeving

Kennis van en ervaring met boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve procedures

Kennis van geïntegreerde administratieve systemen

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker medische administratie polikliniek

Secretaresse

Medewerker archief en algemene ondersteuning

Horizontale mobiliteit:

Medewerker subadministratie

Assistent medewerker grootboekadministratie

Medewerker medische administratie verpleegafdeling

Verticale mobiliteit:

Medewerker grootboek- en projectadministratie

Senior medewerker subadministratie/ patientenregistratie en declaratie

Medewerker bestandsbeheer

Medewerker Personeels-en salarisadministratie


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW database competentieprofielen