Functie: Medewerker Functioneel Systeembeheer
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Patientengegevensverwerking
Functiefamilies: Automatisering, Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Systeembeheer, Instructie
Resultaatgebieden:

Systeembeheer

Betreft het optreden als functioneel applicatiebeheerder van operationele ZIS-systeemdelen, het functioneren als intermediair tussen gebruiker en technisch beheerder, het signaleren van storingen en afwijkingen in software, het geven van autorisaties, het toezien op naleving voorschriften, het bijhouden van documentatie en "help"teksten en het begeleiden van aanpassingen aan ZIS-systeemdelen, het verzamelen van specifieke informatie en wensen voor aanpassingen aan een systeemdeel, het beoordelen op gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit en het opstellen van procedures.

Prestatie-indicatoren :

De ZIS-systeemdelen zijn goed toegankelijk ,betrouwbaar, volledig, gebruiksvriendelijk en functioneel

Het aantal storingen en het aantal afwijkingen in de software

Storingen en afwijkingen in de software zijn snel hersteld

Autorisaties zijn volgens de regels

Autorisaties zijn goed geregistreerd

De ZIS-systeemdelen zijn conform bestaande wet- en regelgeving

Instructie

Betreft het geven van informatie en instructie aan gebruikers van ZIS-systeemdelen

Prestatie-indicatoren:

De informatie en instructie is duidelijk en volledig

Mate van tevredenheid gebruikers

Aanpassingen voor verbetering

Denkbare kritieke situaties:

Niet luisteren

Bij het vastleggen en verwerken van patiëntengegevens ontstaan regelmatig veel fouten, die volgens de medewerkers te maken hebben met het systeemdeel dat niet gebruikersvriendelijk en niet functioneel is. Functionaris verwijt de medewerkers dat deze niet nauwkeurig werken en dat zij de oplossing van de fouten in eigen hand hebben. Gevolg: Fouten blijven

Goed voorbeeld

Voor de introductie van een nieuw systeemdeel ontwerpt de functionaris een handleiding die voor de medewerkers via het ZIS toegankelijk is. Medewerkers kunnen daarin tevens hun klachten, suggesties en vragen deponeren. Het is zijn bedoeling om daarop binnen 24 uur te reageren en daarmee tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers om de kinderziekten zo snel mogelijk te "genezen". Zijn idee vindt navolging bij andere gebruikers van ZIS-systeemdelen in en buiten het bedrijf.Vervolg denkbare kritische situaties:

Loyaliteit.

Medewerkers van zijn afdeling en externe leveranciers van soft- en hardware proberen medewerker te overtuigen dat het ZIS een traag en zeer ouderwets systeem is. Er is veel geavanceerder soft- en hardware op de markt. Functionaris pareert alle kritiek door duidelijk te maken dat er binnen het bedrijf met het ZIS wordt gewerkt en dat hij alle suggesties om de bestaande systeemdelen te verbeteren serieus neemt en zo mogelijk zal implementeren. Gevolg: loyaal aan een gemaakte keuze van het bedrijfGedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afd. en functionarissen

Vervolg gedragscriteria:

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheidOmgaan met details

Prestatie-indicatoren

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

MEAO

Kennis medische administratieve ZIS-systeemdelen en gebruikte gegevensstructuren

Kennis van programmatuur t.b.v. van het onttrekken van gegevens uit het ZIS

Inzicht in informatiebehoefte van organisatie-onderdelen

Kennis privacy-wetgeving

Ervaring met aansturen van interne projectenLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Senior medewerker bestandsbeheer

Senior medewerker grootboekadministratie/projectadministratie

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerker Personeels-en salarisadministratie

Horizontale mobiliteit:

Coördinerend medewerker patientenregistratie en declaratie

Coördinerend medewerker subadministratie

Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening sociale zaken

Verticale mobiliteit:

Hoofd subafdeling patientenregistratie en declaratie

Coördinerend medewerker grootboekadministratie/projectadministie

Consulent

Senior medewerker Personeelsadministratie

Eerste medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening sociale zaken


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW-functie database