Functie: Medewerker Bestandsbeheer
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Patientengegevensverwerking
Functiefamilies: Automatisering, Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Bestandsbeheer
Resultaatgebieden:

Bestandsbeheer

Betreft het voeren van centrale medische administratieve gegevensverzamelingen en referentie-thesauri.

Prestatie-indicatoren:

De gegevensverzamelingen en de referentiethesauri zijn betrouwbaar en volledig.

De gegevensverzamelingen, de referentiethesauri zijn goed toegankelijk, gebruiksvriendelijk en functioneel

Informatieverstrekking

Het verstrekken van informatie en het adviseren en informeren over procedures, definities, gegevensverzamelingen alsmede het gebruik daarvan en het generen van activiteiten- en omzetgegevens.

Prestatie-indicatoren:

De verstrekte informatie is betrouwbaar en volledig

De adviezen zijn volledig en conform de bestaande procedures en regelgeving

Het activiteiten- en omzetgegevens is tijdig, betrouwbaar en volledig

Denkbare kritieke situaties:

Niet oppakken.

Bij het vastleggen en verwerken van patiëntengegevens ontstaan regelmatig veel fouten, die volgens de medewerkers te maken hebben met systeemdeel dat niet gebruikersvriendelijk en niet functioneel is. Functionaris verwijt de medewerkers dat deze niet nauwkeurig werken en dat zij de oplossing van de fouten in eigen hand hebben. Gevolg: Fouten blijven

Voorkomen.

Voor de introductie van een nieuw systeemdeel ontwerpt de functionaris een handleiding die voor de medewerkers via het ZIS toegankelijk is. Medewerkers kunnen daarin tevens hun klachten, suggesties en vragen deponeren. Het is zijn bedoeling om daarop binnen 24 uur op te reageren en daarmee tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers om de kinderziekten zo snel mogelijk te "genezen". Zijn idee vindt navolging bij andere gebruikers van ZIS-systeemdelen in en buiten het bedrijf.

Sterke schouders.

Medewerkers van zijn afdeling en externe leveranciers van soft- en hardware proberen hem te overtuigen dat het ZIS een traag en zeer ouderwets systeemdeel is. Er is veel geavanceerde soft- en hardware op de markt. Functionaris pareert alle kritiek door duidelijk te maken dat er binnen het bedrijf met het ZIS wordt gewerkt en dat hij alle suggesties om de bestaande systeemdelen te verbeteren serieus neemt en zo mogelijk zal implementeren .Gevolg: loyaal aan de gemaakte keuze van het bedrijf

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers

Stimuleert opleiding en ontwikkeling

Weinig of geen persoonlijke conflicten

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Juiste basisinformatie

Heldere procesanalyses

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afd. en functionarissen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking

Weinig of geen fouten

Vervolg gedragscriteria:

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

MEAO

Kennis medische administratieve ZIS-systeemdelen en gebruikte gegevensstructuren

Kennis van programmatuur t.b.v. van het onttrekken van gegevens uit het ZIS

Inzicht in informatiebehoefte van organisatie-onderdelen

Kennis privacy-wetgeving

Ervaring met aansturen van interne projectenLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker patientenregistratie en declaratie

Medewerker subadministratie

Assistent medewerker grootboekadministratie

Secretaresse

Horizontale mobiliteit:

Senior medewerker patientenregistratie en declaratie/subadministratie

Medewerker grootboekadministratie/projectadministratie

Secretaresse

Medewerker Personeels-en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:

Senior medewerker bestandsbeheer

Senior medewerker grootboekadministratie/projectadministratie

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerker Personeels-en salarisadministratie


RGW website doc. Laatst bijgewerkt: 4-7-2007
Home RGW database competentieprofielen