Hoofdlaborant Radiodiagnostiek

Resultaatgebieden:

Leiding
Dit betreft de inzet van de aan het cluster toegewezen medewerkers rekening houdend met werkaanbod en individuele bekwaamheden alsmede het toezien op de kwaliteit en kwantiteit van de verrichtingen.

Prestatie-indicatoren:

Kennis van kwaliteiten en omstandigheden van medewerkers
Kwaliteit en kwantiteit van het werk
Juiste prioriteitsstelling
Medewerkers adequaat geinformeerd
Deskundigheid en gemotiveerdheid van de medewerkers
Werksfeer

Organisatie

Dit betreft de inrichting van de werkorganisatie (incl. communicatie en informatie) en de implementatie van protocollen/procedures en de voortgangs- en kwaliteits-bewaking.

Prestatie-indicatoren:

Heldere en adequate structuur van de werkorganisatie.
Kwaliteit en effectiviteit van de communicatie- en overlegstructuur.
Aantal klachten van patienten, verwijzers en medewerkers.
Veiligheid van werken
Volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de procedures en richtlijnen.

Advisering

Dit betreft het adviseren van het hoofd paramedisch over organisatorische, personele en materiele aangelegenheden met betrekking tot het cluster.

Prestatie-indicatoren:

Reikwijdte en kwaliteit van de adviezen
Acceptatie van de adviezen.
Kennis van ontwikkelingen.

Productie

Dit betreft het zorgdragen voor de behandeling van het voor het cluster vastgestelde aantal patienten/verrichtingen (gepland en acuut).

Prestatie-indicatoren:

Productiecijfers
Wachttijden

 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Geeft gesprekspartners ruimte om te reageren
Verkrijgt gewenste informatie

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Ruimte voor andere meningen

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en medwerkers

Individu gericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Geeft aanwijzingen en/of instructies.
Verlangt prestaties.
Motiveert medewerkers.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Wacht niet af, onderneemt zelf actie.
Vraagt om meer of nadere informatie.
Grijpt kansen aan.

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:
Constante kwaliteit van werken onder verschillende omstandigheden.

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:
Goede relaties met andere afdelingen en diensten.
Onderkent problemen bij andere afdelingen, diensten en functionarissen.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Studeert/leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

 

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant
Ruime ervaring met leidinggeven

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
(Gespecialiseerd) radiodiagnostisch laborant

Horizontale mobiliteit:
Hoofdlaborant radiotherapie/medisch nucleair werk

Verticale mobiliteit:
Hoofd Radiologische Laboranten


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007