Functie: Assistent Inkoper
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Inkoop
Resultaatgebieden:

Koopovereenkomsten

Betreft het afsluiten van overeenkomsten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten, die het AZG en de gebruikers in het AZG voor de bedrijfsvoering nodig hebben.

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de goederen en diensten

Functionaliteit van de goederen en diensten

Aanbod van de goederen en diensten sluit aan bij de behoefte

Levertijd van de goederen en diensten

De kwaliteit van de goederen en diensten is in overeenstemming met de prijs

De overeenkomsten geven garanties voor levering en kwaliteit

Mate van tevredenheid van de klanten

Het aantal klachten over de geleverde goederen en diensten

Inkoopbeleid

Betreft het mede ontwikkelen en het uitvoeren van het inkoopbeleid

Prestatie-indicatoren:

Aantal ontvangen reducties van leveranciers

Uitbreidingen of vermindering van het aantal leveranciers

Leveringen vinden plaats volgens afgesproken beleid

Advies

Betreft het adviseren en informeren van de gebruikers over de leveranciers en de goederen en de diensten alsmede het gebruik daarvan.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gegeven adviezen

De adviezen en de informatie zijn volledig en juist

De adviezen en de informatie zijn tijdig en betrouwbaar

Marktinformatie

Betreft de kennis van de markt m.b.t. de leveranciers en de goederen en diensten.

Prestatie-indicatoren:

Kennis van het aantal alternatieve leveranciers van goederen en diensten

Aantal spontaan verstrekte alternatieven m.b.t. leveranciers, goederen en diensten

Kennis van ontwikkelingen van de markt, leveranciers, goederen en diensten

De omvang van het formele en informele netwerk

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken

Verkrijgt gewenste informatie

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Aandacht voor wensen opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Bereidheid om van de gebruikelijke werktijden af te wijken

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie

Gaat op zoek naar informatie

Komt met oorspronkelijk idee

Ondernemerschap

Prestatie-indicatoren:

Doorzettingsvermogen

Legt gemakkelijk en heeft goede relaties

Houdt rekening met kosten en klanten

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Is betrouwbaar

Bewust van bestaande normen en waarden en handelt daarnaar

Weet zaak en privé te scheiden

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk

Werkt onder alle omstandigheden precies

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

HEAO- CE

Ervaring met het werken in een professionele organisatieLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker patientenregistratie en declaratie

Medewerker subadministratie

Assistent medewerker grootboekadministratie

Horizontale mobiliteit:

Senior medewerker patientenregistratie en declaratie/subadministratie

Medewerker grootboekadministratie/projectadministratie

Medewerker Personeels-en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:

Senior medewerker bestandsbeheer

Senior medewerker grootboekadministratie/projectadministratie

Medewerker informatievoorziening

Eerste medewerker Personeels-en salarisadministratie


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007