Profielschets: Inkoper
Resultaatgebieden:

Koopovereenkomsten

Betreft het afsluiten van overeenkomsten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten, die het bedrijf en de gebruikers in het bedrijf voor de bedrijfsvoering nodig hebben.

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de goederen en diensten
Functionaliteit van de goederen en diensten
Aanbod van de goederen en diensten sluit aan bij de behoefte
Levertijd van de goederen en diensten
De kwaliteit van de goederen en diensten is in overeenstemming met de prijs
De overeenkomsten geven garanties voor levering en kwaliteit
Mate van tevredenheid van de klanten
Het aantal klachten over de geleverde goederen en diensten

Inkoopbeleid

Betreft het mede ontwikkelen en het uitvoeren van het inkoopbeleid

Prestatie-indicatoren:

Aantal ontvangen reducties van leveranciers
Uitbreidingen of vermindering van het aantal leveranciers
Leveringen vinden plaats volgens afgesproken beleid

Advies

Betreft het adviseren en informeren van de gebruikers over de leveranciers en de goederen en de diensten alsmede het gebruik daarvan.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal gegeven adviezen
De adviezen en de informatie zijn volledig en juist
De adviezen en de informatie zijn tijdig en betrouwbaar

Marktinformatie

Betreft de kennis van de markt m.b.t. de leveranciers en de goederen en diensten.

Prestatie-indicatoren:

Kennis van het aantal alternatieve leveranciers van goederen en diensten
Aantal spontaan verstrekte alternatieven m.b.t. leveranciers, goederen en diensten
Kennis van ontwikkelingen van de markt, leveranciers, goederen en diensten
De omvang van het formele en informele netwerk

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie ,werkverzorging en betrouwbaarheid
Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid van de klanten

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt
Bereidheid om van de gebruikelijke werktijden af te wijken

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en bij de medewerkers

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie
Gaat op zoek naar informatie
Komt met oorspronkelijk idee

Ondernemerschap

Prestatie-indicatoren:

Doorzettingsvermogen
Legt gemakkelijk en heeft goede relaties
Houdt rekening met kosten en klanten

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Is betrouwbaar
Bewust van bestaande normen en waarden en handelt daarnaar
Weet zaak en privé te scheiden

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven

Toont enthousiasme en inzet


Overige competenties:

Niveau HEAO- CE of daar naar op weg.
Ervaring met het werken in een professionele organisatie


Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker patientenregistratie en declaratie
Medewerker subadministratie
Assistent medewerker grootboekadministratie

Horizontale mobiliteit:

Senior medewerker patientenregistratie en declaratie/subadministratie
Medewerker grootboekadministratie/projectadministratie


Verticale mobiliteit:

Senior medewerker bestandsbeheer
Senior medewerker grootboekadministratie/projectadministratie
Medewerker informatievoorziening


Laatst bijgewerkt 6-7-2007
Homepagina Lipoweb Database competentieprofielen