Kok

Werkt onder leiding van††††††††††††††† : Teamleider Keukens

Resultaatgebieden

Bereiding maaltijden
Dit betreft het gereedzetten van middelen t.b.v. de produktie, bereiden, portioneren, decoreren en presenteren van maaltijden. Hierin tevens begrepen het op juiste wijze terugkoelen, regenereren en opslag van de maaltijden.

Prestatie-indicatoren:

 • † De (voor-)bereide producten zijn van goede kwaliteit (vers, goed van smaak, kleur en †††† temperatuur) en smakelijk gepresenteerd.
 • † Het productaanbod is volgens menucyclus e/o gevarieerd, sluit aan bij de wensen van de †††† klant en trends in de voeding.
 • † De dieetmaaltijden worden conform opgave met de juiste zorgvuldigheid samengesteld.
 • † De producten zijn in de juiste hoeveelheden (voor-)bereid.
 • † Bij de (voor-)bereiding worden de HACCP-voorschriften t.a.v. persoonlijke hygiŽne en het ††† opslaan, bereiden en bewaren van voeding nageleefd.
 • † Snelle en efficiŽnte werkwijze, volgens receptuur of werkafspraken.
 • † Na de bereiding wordt de werkplek schoon en opgeruimd achtergelaten.
 • † Uitkomsten klantentevredenheidonderzoek en metingen t.a.v. hygiŽne.

  Uitgifte maaltijden
  Dit betreft het aanleveren van componenten aan de portineer-eenheid c.q. het opscheppen en uitgeven van warme maaltijden, het aanvullen van de buffetten en de uitgifte van snacks en belegde broodjes.

  Prestatie-indicatoren:

 • De klanten worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen.
 • De maaltijden zijn op tijd geproduceerd (voor portionering/uitgifte).
 • De warme maaltijden zijn aantrekkelijk gepresenteerd: schoon bord,† netjes opgeschept, AGV-systeem, hoeveelheid volgens afspraak.
 • De buffetten zijn voldoende aangevuld en zien er schoon en verzorgt uit.
 • Bij de uitgifte worden de HACCP-voorschriften t.a.v. het bewaren van voeding en per≠soonlijke hygiŽne nageleefd.
 • Snelle en efficiŽnte werkwijze, volgens werkafspraken.
 • Uitkomsten klantentevredenheidsonderzoek en metingen t.a.v. hygiŽne.

  Schoonmaak en onderhoud

  Dit betreft het opruimen en schoonhouden van de opslagruimte en de werkplek in de keuken(s) met inbegrip van apparatuur en materialen.

  Prestatie-indicatoren:

 • Alle ruimten zien er schoon, opgeruimd en verzorgd uit.
 • Snelle en efficiŽnte werkwijze, volgens werkafspraken.
 • Uitkomsten klantentevredenheidonderzoek en metingen t.a.v. hygiŽne.
 • Apparatuur en materialen zijn schoon.
 • De voorgeschreven reinigingsmiddelen worden gebruikt.

  Denkbare kritieke situaties

 • Geeft een slecht voorbeeld van dienstverlening aan collega's.
 • Aanvaardt het gezag van Teamleider niet.
 • Is niet in staat verbeteringen door te voeren in de dienstverlening .
 • Klantgericht werken geldt alleen voor de werkzaamheden van het eigen cluster.
 • Neemt geen initiatief om† mistanden structureel te verbeteren.
 • Komt gedane toezeggingen niet na.
 • Informeert nadat een klacht is verholpen niet of de klant tevreden is.
 • Temperatuur voeding is niet conform voorschrift.
 • Dieetmaaltijd voldoet niet aan specificaties.
 • Procedure receptuur wordt niet gevolgd.
 • Laat werkplek niet schoon achter.

  Gedragscriteria

  Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:

 • Past zich (aan de groep) aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Helpt anderen doelen te bereiken.
 • Stelt gezamenlijk belang boven individueel belang.
 • Signaleert het succes van het team.
 • Kan spanningen in een groep verminderen.

  Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen.
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant.
 • Maakt duidelijke afspraken.
 • Stelt zich dienstverlenend op.
 • Reageert op een klacht met prompt herstel (en vraagt dit ook van medewerkers).
 • Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek of klacht. >
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fout.

  Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:

 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie.
 • Bekijkt problemen vanuit het standpunt van andere functies.
 • Neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen †††† van de organisatie te hebben ingeschat.
 • Reageert op een onuitgesproken behoefte.

  Discipline

  Prestatie-indicatoren:

 • Wijkt niet af van regels of procedures.
 • Vraagt naar regelgeving of beleid als situatie onduidelijk is.
 • Accepteert gezag.
 • Checkt of de leiding akkoord gaat als van regels moet worden afgeweken.
 • Gedraagt zich beheerst.

  Initiatief

  Prestatie-indicatoren:

 • Onderneemt iets om de voortgang te versnellen.
 • Komt uit eigen beweging met ideeŽn en voorstellen.
 • Handelt pro-actief.
 • Grijpt kansen.

  Inzet

  Prestatie-indicatoren:

 • Toont enthousiasme en bereidheid.
 • Presteert ver boven gemiddeld.
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging.
 • Stelt verbeteringen voor.
 • Stimuleert anderen door voorbeeldgedrag.
 • Doet actief mee in het team.

  Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Raakt niet in paniek bij ernstige verstoring.
 • Blijft zakelijk en kalm onder druk.
 • Checkt op laatste momenten op foutjes.
 • Blijft goed functioneren bij snel wisselende veranderingen.
 • Herstelt snel bij pech of tegenslag.

  Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:

 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om een doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden

  Overige competenties

  MBO niveau (SVH-voortgezet Is actief in woord en + Dieetopleiding)


 • Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 6-7-2007