Logopedist

Resultaatgebieden:

Diagnose

Dit betreft waarnemen en testen van patiënten; het bepalen en benoemen van waargenomen relevante uitkomsten, indicaties voor pathologieën, het opstellen van adviezen met betrekking tot verdere logopedische en/of medische behandeling.logopedische behandeling of advies.

Prestatie-indicatoren:

Het onderzoek en de observatie zijn volledig en nauwkeurig
Actieve bijdrage bij het opstellen van het behandelplan
Beschikt over voldoende vaardigheden en kennis van de pathologie
Correcte bejegening van de patiŽnt
Mate van tevredenheid verwijzer/behandelcoŲrdinator

Behandeling

Dit betreft het geven van logopedische behandeling aan patiŽnten met slik-, stem-, spraak- en taalstoornissen om de communicatiemogelijkheden (het stem en spraakgedrag) van deze patiŽnten te herstellen of te verbeteren.

Prestatie-indicatoren:

Juiste informatieverstrekking aan de patiŽnt
Goede samenwerking met andere bij de behandeling betrokken disciplines
Behalen van het gestelde behandeldoel gerelateerd aan de behandeltijd
Juiste toepassing protocollen en procedures
Vastleggen patiŽntengegevens volgens vastgestelde normen
Mate van tevredenheid patiŽnt
Mate van tevredenheid verwijzer
Overschrijdt grenzen vakgebied niet

Instructie

Betreft het motiveren en geven van duidelijke aanwijzingen en informatie, in relatie tot het behandelplan, aan patiŽnten en eventueel de familie/relatie, verpleegkundigen en onderwijsgevenden om een actieve bijdrage aan het herstel van de stoornis te leveren.

Prestatie-indicatoren:

Duidelijkheid van de verstrekte informatie
Checken of informatie en instructie is overgekomen en wordt opgevolgd
Blijft binnen de grenzen van het behandelplan

Kennisoverdracht

Betreft het overdragen van kennis en vaardigheden van het beroep aan studenten, stagiaires en professionals.

Prestatie-indicatoren:

Geeft feedback en aanwijzingen
Bereiken geformuleerd leerdoel
Verbeteren en onderhouden interdisciplinaire samenwerking
Betere en gerichtere verwijzingen
Het aantal gegeven workshops
Het aantal intercollegiale contacten

Beroepsontwikkeling

Betreft het bijhouden van ontwikkelingen en het doen van onderzoek betreffende het vakgebied en het vertalen daarvan naar de eigen werksituatie.

Prestatie-indicatoren:

Het volgen van na- en bijscholing
Het aantal bijgewoonde lezingen
Het aantal gepubliceerde artikelen
Kennis relevante ontwikkelingen
Intercollegiale toetsing
Aantal wijzigingen als gevolg van innovaties of publicaties

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Openstaan voor bijzondere signalen
Doorvragen naar redenen en oorzaken

Overtuigingskracht

Prestatie-indicatoren:

Heldere boodschap
Bereidheid van anderen om adviezen ideeŽn te aanvaarden

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Tolerantie voor afwijkend gedrag en/of standpunt

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere medewerkers en afdelingen
Positief kritische instelling

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid opdrachtgever
Mate van tevredenheid patiŽnt
Tips voor verbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Plannen en organiseren

Prestatie-indicatoren:

Doelen en prioriteiten op effectieve wijze bepalen
Aangeven benodigde acties, tijd en middelen om bepaalde doelen te bereiken

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
Heldere procesanalyse
Juiste basisinformatie

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Bewust van bestaande normen en waarden
Respecteert andere opvattingen
Weet zaken te scheiden

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties:

Opleiding Logopedie

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties: Logopedist in opleiding

Horizontale mobiliteit:

Verticale mobiliteit: Management, Gespecialiseerd logopedist


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007