Longfunctie laborant

Resultaatgebieden:

Metingen

Betreft het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van de uitkomsten van diverse longfunctie-onderzoeken, ter ondersteuning van de diagnostiek en de behandeling van patiŽnten en het wetenschappelijk onderzoek.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal een soort longfunctieonderzoeken per week.
De volledigheid en juistheid van de beschrijving en interpretatie van de meetresultaten.
Mate van tevredenheid van de longarts.
Correcte bejegening patiŽnt.

Informatieverstrekking

Betreft het informeren van patiŽnten over de gang van zaken bij de voorbereiding en de uitvoering van longfunctie-onderzoeken en het bieden van ondersteuning tijdens de behandelcyclus.

Prestatie-indicatoren:

Volledige en duidelijke instructie en informatieverstrekking aan de patiŽnt.
Adequate ondersteuning van de patiŽnt.
Correcte bejegening van de patiŽnt.

Instructie

Betreft het geven van begeleiding en instructie aan leerling longfunctie-laboranten, arts-assistenten en stagiaires over de binnen de afdeling gehanteerde procedures en technieken.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal te begeleiden medewerkers.
Begeleiding en instructie is aan de kennis en de ervaring van de leerlingen aangepast
Begeleiding en instructie is duidelijk en begrijpelijk.
Mate van tevredenheid leerlingen, arts-assistenten en stagiaires
Mate van tevredenheid opdrachtgevers

Administratie

Betreft de rapportage van de uitslagen van onderzoeken en uitwerken van patientendossiers, bijhouden van databestanden van meetresultaten

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid van de gegevens.
Correctheid van de gegevens.
Toegankelijkheid van de gegevens.
Eenduidige registratie van de gegevens


 

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt de gewenste informatie

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken afgewerkt

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en nauwkeurigheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid patiŽnt
Mate van tevredenheid opdrachtgever
Tips voor verbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en nauwkeurigheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen


Overige competenties:


Diploma longfunctie-assistent.

Loopbaanmogelijkheden:

, Instroomfuncties:
(Leerling) longfunctie laborant

Horizontale mobiliteit:
Vaatfunctie laborant
Assistent allergologie

Verticale mobiliteit:

Hoofdlaborant


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 6-7-2007