Medewerker Keuken

Werkt onder leiding van††††††††††††††† : Teamleider Keukens

Resultaatgebieden

Produktie maaltijdcomponenten

Dit betreft† het gereedzetten van middelen t.b.v. de produktie, bereiden, portioneren, decoreren van maaltijden en/of componenten.

Prestatie-indicatoren:

 • De (voor) bereide producten zijn van goede kwaliteit (vers, goed van smaak, kleur en temperatuur).
 • De presentatie is zoals vereist in werkinstructie.
 • De hoeveelheden zijn conform werkinstructie.
 • De werkwijze is efficiŽnt en snel conform werkafspraken.
 • Er wordt volgens wet- en regelgeving (HACCP) gewerkt.
 • Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek en metingen t.a.v. hygiŽne.

  Levering maaltijden

  Dit betreft het correct aanleveren van maaltijd(componenten) aan de portioneereenheid.

  Prestatie-indicatoren:

 • De componenten zijn op tijd en correct gepresenteerd.
 • Er wordt volgens wet- en regelgeving (HACCP) gewerkt.
 • Klachten worden correct behandeld conform procedure.
 • Neemt initiatief tot verbetering van service.
 • Mate van tevredenheid van management, opdrachtgever en klant.

  Denkbare kritieke situaties

 • Geeft een slecht voorbeeld van dienstverlening aan collega's.
 • Onderkent niet het gezag van Teamleider.
 • Is niet in staat verbeteringen door te voeren in de dienstverlening† aan de klanten.
  - Neemt geen initiatief om† mistanden structureel te verbeteren.
 • Levert niet tijdig de produkten aan de koks.
 • Volgt niet de receptuur en procedures voor bereiding.
 • Procedure receptuur wordt niet gevolgd.
 • Werkt niet volgens wet- en regelgeving.

  Gedragscriteria

  Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:

 • Past zich (aan de groep) aan als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Helpt anderen doelen te bereiken.
 • Stelt gezamenlijk belang boven individueel belang.
 • Signaleert het succes van het team.
 • Kan spanningen in een groep verminderen.

  Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen.
 • Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant.
 • Maakt duidelijke afspraken.
 • Stelt zich hulpverlenend op.
 • Overtuigt zich van de bedoeling van een verzoek of klacht.
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor gemaakte fout.

  Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:

 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie.
 • Bekijkt problemen vanuit het standpunt van andere functies.
 • Neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen

  ††††† van de organisatie te hebben ingeschat.

 • Reageert op een onuitgesproken behoefte.

  Discipline

  Prestatie-indicatoren:

 • Wijkt niet af van regels of procedures.
 • Vraagt naar regelgeving of beleid als situatie onduidelijk is.
 • Accepteert gezag.
 • Checkt of de leiding akkoord gaat als van regels moet worden afgeweken.
 • Gedraagt zich beheerst.

  Inzet

  Prestatie-indicatoren:

 • Toont enthousiasme en bereidheid.
 • Presteert beter dan gemiddeld.
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging.
 • Stelt verbeteringen voor.
 • Stimuleert anderen door voorbeeldgedrag.
 • Doet actief mee in het team.
 • Houdt vakliteratuur bij om lacunes in kennis aan te vullen.

  Stressbestendigheid

  Prestatie-indicatoren:

 • Raakt niet in paniek bij ernstige verstoring.
 • Blijft zakelijk en kalm onder druk.
 • Checkt op laatste momenten op foutjes.
 • Blijft goed functioneren bij snel wisselende veranderingen.
 • Herstelt snel bij pech of tegenslag.

  Flexibel gedrag Prestatie-indicatoren:

 • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om een doel te bereiken
 • Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
 • Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden
 • Luisteren

  Prestatie-indicatoren:

 • Laat de ander uitspreken.
 • Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers.
 • Geeft door gedrag en houding blijk van interesse.
 • Toetst of begrepen is wat de ander heeft gezegd.
 • Geeft goede samenvatting van hetgeen is verteld.
 • Vraagt door, als de indruk ontstaat dat nog niet alles is gezegd.

  Overige competenties

  LBO niveau (SVH-primair, LTS Consumptief)


 • Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 6-7-2007