Medewerker Administratieve Organisatie, Interne Controle en Informatievoorziening Personeelsadminstratie

Resultaatgebieden:

Informatiebeheer
Betreft de werkorganisatie, de productie- en controleprocessen en de geautomatiseerde informatiesystemen.
Prestatie-indicatoren:

Het implementeren van nieuwe applicaties
Het signaleren van gewijzigde werkwijzen
Aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving
Goede impulsen voor verbetering
Ondersteuning van collega's

Informatieverstrekking
Betreft het verstrekken van managementinformatie, analyse van personele gegevens, vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.
Prestatie-indicatoren
:
Aantal en type van de geproduceerde overzichten
Duidelijke handleidingen en beschrijvingen voor gebruik en productie van de overzichten
Overzichten, prognoses, e.d. zijn volledig, verschijnen tijdig en bevatten de juiste informatie
Netheid en gebruiksvriendelijkheid van de afwerking
Kortst mogelijke levertijden
Volledig zelfstandige afwerking

Informatieverwerking
Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen , controleren en verwerken van basisdocumenten.
Prestatie-indicatoren :

Aantal en type van de afgehandelde zaken
Aantal fouten
Kortst mogelijke verwerkings- en archiveringstijd
Volledige zelfstandig afwerking

Kritieke situaties:
Slordig of onnodig vertraagd werk afleveren
Klanten onhoffelijk behandelen en bijvoorbeeld evident onnodig laten wachten
Juiste prioriteiten.
Collega's niet bijspringen bij drukte
Niet reageren op vernieuwingswensen van gebruikers.

Gedragscriteria:

Luisteren
Prestatie-indicatoren
:
Laat de klant uitspreken
Krijgt alle nodige informatie

Discipline
Prestatie-indicatoren:

Houdt zich strikt aan regel en procedures
Signaleert geconstateerde of gevraagde veranderingen
Komt afspraken stipt na

Flexibel gedrag
Prestatie-indicatoren:

Altijd bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Ziet snel dat een gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Samenwerken
Prestatie-indicatoren:

Springt gemakkelijk in om een ander te helpen.
Zet zich gemakkelijk in voor doelen van collega's en van andere afdelingen en diensten

Klantgerichtheid
Prestatie-indicatoren:

Bejegening klanten
Gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar voor vragen om dienstverlening
Gebruikersvriendelijkheid, afwerking en betrouwbaarheid van de diensten
Snel begrip voor de problemen of belemmeringen van de klant
Tips voor serviceverbetering

Initiatief
Prestatie-indicatoren:

Blijft niet wachten op opdracht van chef, komt vanzelf in actie
Zoekt zelf direct de ontbrekende informatie
Komt met originele ideeën voor betere productiviteit en betere dienstverlening

Probleemanalyse
Prestatie-indicatoren:

Helder begrip van de gebruikte administratieve processen en de informatieverwerking
Gebruikt en levert de juiste informatie
Houd hoofd- en bijzaken goed uit elkaar

Voortgangscontrole
Prestatie-indicatoren:

Weet precies wat er op zijn bordje ligt
Bewaakt daarbij prioriteiten en termijnen.
Controleert op vaste tijdstippen het werk op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie
Prestatie-indicatoren:

Doet vaak meer dan gevraagd wordt
Komt vaak met goede voorstellen voor verbetering
Praat enthousiast over zijn werk
Houdt vakstudie bij, wil hogerop.

Overige competenties:

Opleidingsindicaties:
HAVO / HEAO /SPD I

Vakstudies:
Computerkennis: DOS, Novell, MSWord, Windows, Foxpro,Quattro Pro, SQL
Cursus Administratieve Organisatie, Informatieanalyse

Ervaring:
Omgaan met begrotings- en budgetteringsvraagstukken.

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker personeel- en salarisadministratie
Medewerker Financiele Dienst
Stafmedewerker

Horizontale mobiliteit:
Diverse administratieve functies
Diverse functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringsdienst
Stafmedewerker decentraal beheer.
Medewerker personeel- en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:
Eerste medewerker Personeel-en salarisadministratie
Eerste medewerker adm organisatie, interne controle en informatievoorziening.
Diverse hogere adminstratieve functies bij centrale en perifere diensten
Diverse hogere functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringsdiensten


Resultaatgericht compertentieprofiel. Laatst bijgewerkt: 6-7-2007 Li Po
Home Database competentieprofielen Download deze file in uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch