Medewerker informatievoorziening personeel- en salarisadministratie

Resultaatgebieden:

Informatieverwerking
Betreft het ontvangen van mutatieberichten en het behandelen, afwerken, controleren, archiveren en toegankelijk maken van basisdocumenten
Prestatie-indicatoren :
Omvang van de productie
Snelheid van verwerking
Foutenpercentage
Zelfstandigheid

Informatieverstrekking
Betreft het ontvangen en te woord staan van bezoekers, het telefonisch of persoonlijk beantwoorden van vragen om informatie of toelichting van personeel en management
Prestatie-indicatoren:
Omvang van de schriftelijke productie
Omvang van de telefonische en persoonlijke afhandeling
Reactietijd: wachttijden, tempo bij het reageren op publieksvragen
Bereikbaarheid
Zelfstandigheid
Fouten of vergissingen.

Informatiebeheer
Betreft het regelen en verzorgen van het uitvoerende werk, het omgaan met de productieprocessen en de geautomatiseerde informatiesystemen.
Prestatie-indicatoren:
Signalen voor verbetering van werkprocedures of dienstverlening
Goed omgaan met nieuwe applicaties en werkwijzen
Allround assistentie en hulp aan collega's

Denkbare kritieke situaties:
Veranderingen in werkwijze of samenwerkingspatronen saboteren.
Werkprocedures en voorschriften negeren, eigen oplossingen toepassen.
Niet in actie komen zonder geldige redenen.

Gedragscriteria:

Luisteren
Prestatie-indicatoren:
Laat de klant uitspreken
Verkrijgt de informatie die nodig is voor de behandeling
Krijgt inzicht in achterliggende problemen bij de klant en geeft advies.

Discipline
Prestatie-indicatoren:
Houdt zich aan afspraken
Werkt strikt volgens voorgeschreven regels en procedures

Flexibel gedrag
Prestatie-indicatoren:
Altijd bereid om op andere plaatsen in te springen.
Ziet direct wanneer een zaak niet goed loopt, signaleert dat.
Bij topdrukte bereid tot overwerk en schuiven met de werktijden

Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Helpt collega's, ook ongevraagd
Doet gemakkelijk mee aan projecten en werk voor andere afdelingen

Klantgerichtheid
Prestatie-indicatoren:
Zet zich in om de doelen van vragenstellers en bezoekers te helpen bereiken
Presentatie, afwerking en betrouwbaarheid van de dienstverlening
Toegankelijkheid en bereikbaarheid voor vragen
Reputatie bij de verschillende klanten
Ingebrachte tips voor verbetering van de dienstverlening

Omgaan met details
Prestatie-indicatoren:
Volledigheid en betrouwbaarheid van het geleverde werk
Laag foutenpercentage bij langdurige belasting met eentonig werk

Prestatiemotivatie
Prestatie-indicatoren:
Is enthousiast, heeft plezier in het werk
Komt met tips voor verbeteringen
Volgt vakstudies >Overige competenties:

Opleidingsindicaties:
MEAO /HEAO

Vakstudies:
Basiscursus bedrijfsadministratie of salarisadministratie
Tekstverwerking

Ervaring:
Enige administratieve ervaring
Computer: Netwerken, Windows, MSWord, Excel

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker medische registratie
Secretaresse

Horizontale mobiliteit:
Diverse administratieve functies
Diverse functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringdienst
Stafmedewerker decentraal beheer.
Medewerker personeel- en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:
Senior medewerker Personeel- en salarisadministratie
Senior medewerker Personeel- en salarisadministratie
Diverse administratieve functies bij centrale en perifere diensten
Diverse functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringsdienstenResultaatgericht competentieprofiel. Laatst bijgewerkt: 6-7-2007 Li Po
Home Functie database Download deze file in uw tekstverwerker Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch