Functie: Medewerker Patientenservice Radiotherapie
Organisatie: Werkt onder leiding van: Chef de Clinique
Functiefamilies: Verpleging
Indicaties voor de functiefamilie : Begeleiding, Assistentie
Resultaatgebieden:

Ontvangst en Voorlichting


Betreft het ontvangen van de patiŽnt op de polikliniek en het informeren over de gang van zaken op de afdeling. Het begeleiden, informeren en observeren van de patiŽnt gedurende de gehele behandeling.

Prestatie-indicatoren:

De patiŽnt wordt vriendelijk ontvangen
De informatie aan de patiŽnt over de gang van zaken is duidelijk en volledig
Het voorlichtingsmateriaal is duidelijk en wordt aan patiŽnten uitgereikt en toegelicht.
Is aanspreekbaar voor alle vragen en problemen van de patiŽnten
Regelt alle afspraken en machtigingen voor taxivervoer e.d. voor de patiŽnt
Regelt afspraken met afdelingen in het bedrijf en met de intra-en extra transmurale zorg
Mate van tevredenheid van de patiŽnt

Planning


Betreft het inplannen van de afspraken voor de patiŽnt door het (geprotocolleerde) behandelproces in samenspraak met de lijncoŲrdinator en de behandelend radiotherapeut.

Prestatie-indicatoren:

De communicatie met de patiŽnt is goed
Planning van de behandeling aan de hand van het behandelprotocol van de patiŽnt
Er is een goede afstemming met de artsen en/of de laboranten.
Mate van tevredenheid van de patiŽnten, artsen en laboranten

Assistentie


Betreft het uitvoeren van verzorgende werkzaamheden aan de patiŽnt (wegen, prikken, wonden verzorgen e.d.) en het uitvoeren van ondersteunende taken tijdens polikliniekbezoek.

Prestatie-indicatoren:

De communicatie met de patiŽnt is goed
Adequate ondersteuning tijdens de spreekuren
Adequate verzorging van de patiŽnt voorafgaand aan en tijdens de behandeling
Signaleert en rapporteert tijdig relevante veranderingen in de klinische toestand van de patiŽnt aan de arts
Verzorgt de triage voor problemen/vragen van patiŽnten die behandeld moeten worden door een arts of laborant
Zorgt voor een goede toegang op het juiste moment voor de patiŽnt
Mate van tevredenheid van de patiŽnten, artsen en laboranten

 

Denkbare kritieke situaties:

- Besteedt te veel aandacht aan ťťn patient waarddoor anderen moeten wachten.
- Onvoldoende prioriteitstelling t.a.v. verzoeken van de patient belemmert de behandeling
- PatiŽnt en arts vragen beide tegelijk om aandacht.
- Relevante informatie over de behandeling wordt niet en/of onvolledig gecommuniceerd.
- De assistentie aan de artsen is selectief, afhankelijk van persoon of aandachtsgebied.
- Arts is moeilijk bereikbaar

 

Gedragscriteria:

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Op vaste momenten werk controleren op afwerking en volledigheid.

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie
Pauzeert als een ander wil interrumperen.
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse

Mondelinge Uitdrukkingsvaardigheid


Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk.
Gebruikt begrijpelijke taal/geeft relevante feiten duidelijk weer.
Kiest zorgvuldig de juiste woorden in een correcte stijl.
Toetst of de bedoeling van de boodschap wordt begrepen.

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor afwijkend standpunt
Adequate reactie op gedrag van anderen

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Flexibel Gedrag


Prestatie-indicatoren:

Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak
Kiest gemakkelijk verschillende werkstijlen om doel te bereiken
Verandert van gedragsstijl bij weerstand

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor de wensen klant en opdrachtgever
Mate van tevredenheid patiŽnt
Mate van tevredenheid opdrachtgever
Tips voor verbetering

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden strikt nageleefd
Vraagt naar regels of beleid als de situatie onduidelijk is
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol 

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft zakelijk en kalm wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening
Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
Is een volhouder

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

 

Overige competenties:

Minimaal Diploma NIOD/ MBO-verpleegkundige
Ervaring met informatietechnologie


 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Doktersassistente
MBO-verpleegkundige

Horizontale mobiliteit:
Doktersassistente
MBO-verpleegkundige

Verticale mobiliteit:
HBO-verpleegkundige
Radiotherapeutisch laborant


 


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 7-7-2007