Functie: Moulage medewerker
Organisatie: Werkt onder leiding van: Systeembeheerder
Functiefamilies: Technisch medewerkers, Radiotherapeutisch laboranten
Indicaties voor de functiefamilie : Kwaliteit hulpmiddelen, voorbereiding bestraling
Resultaatgebieden:


Beschermingshulpmiddelen
Betreft het, op indicatie van de radiotherapeut, vervaardigen van algemene en individuele hulpmiddelen ten behoeve van de bestraling van patiënten.
Prestatie-indicatoren: .
De hulpmiddelen voldoen aan de specificaties (nauwkeurigheid).
Het aantal vervaardigde hulpmiddelen per soort per jaar.
De mate van tevredenheid van de radiotherapeut.
Correcte bejegening van de patiënt.
De medewerker signaleert tijdig dat materialen en/of gereedschappen verouderd zijn.


Informatieverstrekking
Betreft het informeren van patiënten over het doel, het gebruik en de wijze van controle van de hulpmiddelen alsmede het overdragen van kennis van (nieuwe) moulage-technieken en hulpmiddelen aan laboranten en stagiaires.
Prestatie-indicatoren:
De helderheid van de verstrekte informatie en instructie.
Is materiedeskundig en op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
De patiënt wordt op zijn gemak gesteld.
Correcte bejegening van bezoekers.


Beheer
Betreft het dagelijks onderhoud van de in de mouldroom aanwezige apparatuur en gereedschappen en het registreren van vervaardigde hulpmiddelen en voorraden. Het signaleren van noodzakelijke aanvulling of vervanging van apparatuur, gereedschappen en materialen en het attenderen op alternatieven.
Prestatie-indicatoren:
De voorraden worden op tijd aangevuld.
De overzichten zijn nauwkeurig en overzichtelijk.
Ruimten zijn schoon en op orde.
Efficiënt gebruik van materialen en gereedschappen.
Kennis van toe te passen materialen en ontwikkelingen ter zake.


Hulpmiddelen
Betreft het leveren van een bijdrage aan de verbetering van bestaande en de ontwikkeling en introductie van nieuwe technieken en hulpmiddelen.
Prestatie-indicatoren:
De producten voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. nauwkeurigheid en gebruiksmogelijkheden.
Tevredenheid opdrachtgevers.
Kennis van ontwikkelingen.
De tijd tussen het geven van de opdracht en de oplevering van het product
Denkbare kritieke situaties:


Nauwkeurigheid
Bij het aanmeten en later het vervaardigen van een masker wordt niet de vereiste nauwkeurigheid betracht. De radiotherapeut en laborant constateren de onvolkomenheden op het moment dat de patiënt reeds voor bestraling gereed is gemaakt. Resultaat: ongemak en schade voor de patiënt die een andere keer terug dient te komen, arts, laborant en moulage medewerker moeten "dubbel" werk verrichten met de daarmee gepaard gaande frustraties en kosten.


Bejegening
Tijdens het verrichten van werkzaamheden op/aan de patiënt, wordt met een collega "relativerend" gesproken over het slagingspercentage van de vastgestelde behandelingsmethode en de overlevingskans van de patiënt. De patiënt raakt zeer geëmotioneerd en wil direct naar huis. Resultaat: de patiënt, de afdeling en het bedrijf worden schade toegebracht.


Samenwerking / prioriteiten
De moulage medewerker wil volgens afspraak de werkzaamheden aan/met een patiënt aanvangen. Op dat moment roept zijn chef hem op voor overleg en laat een radiotherapeut hem via een laborant weten dat hij dringend moet spreken. De medewerker verzoekt de patiënt een ogenblik geduld te hebben en vraagt zijn collega contact met de chef en de radiotherapeut op te nemen, de situatie uit te leggen of zo nodig voor hem in te springen. Resultaat: de patiënt hoeft niet onnodig lang te wachten en ontvangt de aandacht waar deze recht op heeft.

Gedragscriteria:


Omgang met details
Prestatie-indicatoren:
Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten


Discipline
Prestatie-indicatoren:
Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden


Klantgerichtheid
Prestatie-indicatoren:
Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid patiënt
Tips voor serviceverbetering


Inzet/Energie
Prestatie-indicatoren:
Acceptatie extra werk en/of overwerk
Pakt nieuwe dingen op naast het normale werk


Aanpassingsvermogen
Prestatie-indicatoren:
Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Vervolg gedragscriteria:


Sensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Aandacht voor de gevoelens van de patiënt en zijn omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond


Voortgangscontrole
Prestatie-indicatoren:
Overzicht over het te verrichten werkt
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt


Prestatiemotivatie
Prestatie-indicatoren:
Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen


Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander
Goede amenwerking met andere afdelingen en medewerkers
Overige competenties:


Middelbaar technische opleiding
Kennis en vaardigheden op het gebied van moulage technieken
Vaardigheid in het begeleiden van patiënten en stagiaires
Loopbaanmogelijkheden:


Instroomfuncties:
Medewerker TD
Medewerker logistiek


Horizontale mobiliteit:
Medewerker TD
Medewerker logistiek


Verticale mobiliteit:
Medewerker TD
Medewerker logistiek

Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 19-7-2007