Functie: Medewerker medische administratie polikliniek
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd/Coördinator medische administratie medische afdeling
Functiefamilies: Medische administratie, Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het verzamelen, vastleggen, verwerken en archiveren van gegevens en corresponderen over gegevens die binnen het ambulante primaire zorgproces worden gebruikt.

Prestatie-indicatoren :

Aantal geleverde produkten
Compleetheid van de gegevens
Doorlooptijden br> Bewerkingstijden
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
Fout %

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van de patienten, andere afdelingen en ziekenhuizen.

Prestatie-indicatoren:
Conform richtlijnen en protocollen
Bejegening
Bereikbaarheid
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de informatie
Wachttijden
Complete afhandeling door de medewerker zelf

Patientenlogistiek

Betreft het maken van afspraken met patienten, andere afdelingen en ziekenhuizen.

Prestatie-indicatoren:

Conform richtlijnen en protocollen
Bejegening
Bereikbaarheid
Wachttijden
Complete afhandeling door medewerker zelf
Kennis van regels en procedures van derdenDenkbare kritieke situaties:

Iedereen vraagt aandacht.

De telefoon gaat, er staan een aantal patienten voor de balie en een arts achter de bali probeert een vraag te stellen.Medewerkster deelt patient aan de balie mee dat zij de telefoon opneemt, de beller wordt gevraagd, als dat kan, om even later terug te bellen. Daarna wordt ook de arts gevraagd, als dat kan, even te wachten. De medewerkster gaat eerst verder met de patienten voor de balie.

Patient wil afspraak wijzigen.

Patient wil de volgende afspraak eerder dan door de arts is aangegeven. Medewerkster luistert naar de patient en overtuigt de patient met argumenten dat de afspraak niet eerder kan.

Dossier niet aanwezig.

Patient komt op de poli, de afspraak is telefonisch gemaakt. Het medisch dossier is niet aanwezig terwijl de patient nit lang geleden voor het laatst is geweest. Medewerkster zoekt eerst in eigen archief en vindt het dossier niet, daarna neemt zij contact op met het CMA en regelt dat een collega met spoed het dossier ophaalt. Zij blijft zelf achter de balie.Gedragscriteria

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Bereikbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen
Bereikbaarheid

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat patienten en collega's met reacties komen.
Verkrijgt volledige informatie .

Optreden

Prestatie-indicatoren:

Correct
Positief

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijk taal.
Juiste woordkeus.
Helder en duidelijk

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:
Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissenAanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Hulpvaardigheid
Ruimte voor afwijkende mening

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Zorgt er voor op de hoogte te zijn van de nieuwste werkmethoden.
Toont enthousiasme en inzet

Inzet/Energie

Prestatie-indicatoren:

Acceptatie extra werk en/of overwerk
Pakt nieuwe dingen op naast het normale werkOverige competenties:

MEAO /HAVO
Computerkennis: DOS, WP, Windows,
Diploma medische administratieLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker medische administratie verpleegafdeling
Assistent medische administratie
Secretaresse
Doktersassistente
Diverse administratieve functies

Horizontale mobiliteit:
Medewerker medische administratie verpleegafdeling
Secretaresse A
Diverse administratieve functies

Verticale mobiliteit:

Hoofd/coördinator medische administratie
Secretaresse B/C.
Diverse administratieve (leidinggevende) functies

RGW (model) functie-analyse med adm medewerkster polikliniek mrpoli/RHCAB 1 juni 97 Laatst bijgewerkt 19 juli 2007