Functie: Medewerker medische administratie verpleegafdeling
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd/Coördinator medische administratie medische afdeling
Functiefamilies: Medische administratie, Administratie
Indicaties voor de functiefamilie : Informatieverwerking
Resultaatgebieden:

Informatieverwerking

Betreft het verzamelen, vastleggen, verwerken en archiveren van gegevens en corresponderen over gegevens die binnen het primaire zorgproces op de verpleegafdeling worden gebruikt.

Prestatie-indicatoren :

Aantal geleverde produkten
Compleetheid van de gegevens
Doorlooptijden
Bewerkingstijden
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
Fout %

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van de patienten, andere afdelingen en ziekenhuizen.

Prestatie-indicatoren:

Conform richtlijnen en protocollen
Bejegening
Bereikbaarheid
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de informatie
Wachttijden
Complete afhandeling door de medewerker zelf

Patientenlogistiek

Betreft het maken van afspraken met patienten, andere afdelingen en ziekenhuizen.

Prestatie-indicatoren:

Conform richtlijnen en protocollen
Bejegening
Bereikbaarheid
Wachttijden
Complete afhandeling door medewerker zelf
Kennis van regels en procedures van derden

Denkbare kritieke situaties:

Wie heeft voorrang?

Drie artsen hebben een spoedklus voor de medewerkster. Er moet iets naar het laboratoriumworden gebracht, een collega moet worden gebeld over een patient die nu onderzocht wordt en een collega moet worden gebeld over de refereeravond. Medewerkster staat alle drie artsen vriendelijk te woord en zegt toe het gevraagde zo spoedig mogelijk te doen. Zij belt eerst de collega van wie informatie moet worden verkregen voor de patient die onderzochtwordt, dan wordt het laboratorium gebeld en als laatste wordt de collega voor de refereeravond gebeld.

Dossier opgenomen patient niet aanwezig.

Patient is opgenomen en het dossier is niet op de afdeling, De patient was een week daarvoor op de polikliniek. De arts heeft het medisch dossier nodig voor het onderzoek. Medewerkster zoekt eerst in het afdelingsarchief, belt de eigen polikliniek en vindt het dossier niet. Daarna neemt zij contact op met het CMA Het dossier is daar. Zij regelt dat een collega met spoed het dossier ophaalt en blijft zelf op haar post.Gedragscriteria

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Bereikbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken nakomen
Bereikbaarheid

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Geeft patienten en collega's ruimte om te reageren.
Verkrijgt volledige informatie .

Optreden

Prestatie-indicatoren:

Correct
Positief

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Begrijpelijk taal.
Juiste woordkeus.
Helder en duidelijk

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Open opstelling ,maar wel kritisch.
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Hulpvaardigheid
Tolerantie voor andere mening

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Houdt het vak bij
Toont enthousiasme en inzet

Inzet/Energie

Prestatie-indicatoren:

Acceptatie extra werk en/of overwerk
Pakt nieuwe dingen op naast het normale werkOverige competenties:

MEAO /HAVO
Computerkennis: DOS, WP, Windows,
Diploma medische administratieLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker medische polikliniek
Assistent medische administratie
Secretaresse
Doktersassistente
Diverse administratieve functies

Horizontale mobiliteit:

Medewerker medische polikliniek
Secretaresse A
Diverse administratieve functies

Verticale mobiliteit:

Hoofd/coördinator medische administratie
Secretaresse B/C.
Diverse administratieve functies

RGW (model) functie-analyse medewerker med. adm. verplafd. mrvpl/RH/CAB 5 juni 1997 Laatst bijgewerkt 19-7-2007