Parkeerwachter

Resultaatgebied:

Toezicht
Dit betreft het uitvoeren van de toegangscontrole tot de parkeergarage en het terrein van het ziekenhuis, het houden van toezicht op de parkeergarage en het terrein van het ziekenhuis en het begeleiden en verwijzen van patiënten, bezoekers en gasten naar de juiste plaats van bestemming.
Prestatie-indicatoren:
 • De parkeerwachten zijn goed zichtbaar en bereikbaar
 • De parkeerwachten zijn attent en behulpzaam
 • De patiënten, de bezoekers en de gasten worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen
 • Begeleiding en verwijzing geschiedt volledig en correct
 • Correcte bejegening van de patiënten, de bezoekers en de gasten
 • Meldt tijdig onregelmatigheden en mankementen in de parkeergarage en de omgeving
 • Mate van tevredenheid van de opdrachtgever
 • Mate van tevredenheid van de patiënten, de bezoekers en gasten

 • Gedragscriteria:

  Luisteren

  Prestatie-indicatoren:

  Verkrijgt gewenste informatie
  Doorvragen naar redenen en oorzaken.
  Openstaan voor bijzondere signalen.

  Discipline

  Prestatie-indicatoren:

  Afspraken nakomen
  Regels naleven

  Klantgerichtheid

  Prestatie-indicatoren:

  Bejegening patiënten, bezoekers en gasten
  Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
  Mate van tevredenheid opdrachtgever
  Mate van tevredenheid patiënten, bezoekers en gasten

  Samenwerken

  Prestatie-indicatoren:

  Mate waarin men zelf vrijwillig bijspringt bij taken van anderen.
  Kwaliteit van de samenwerking met andere medewerkers en diensten

  Organisatiesensitiviteit

  Prestatie-indicatoren:

  Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen
  Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte
  Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen

  Optreden

  Prestatie-indicatoren:

  Is "aanwezig"
  Blijft in alle omstandigheden correct

  Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

  Prestatie-indicatoren:

  Spreekt begrijpelijk taal.
  Gebruikt de juiste woordkeus.
  Formuleert helder en duidelijk

  Flexibel gedrag

  Prestatie-indicatoren:

  Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
  Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

  Prestatiemotivatie

  Prestatie-indicatoren:

  Initiatieven voor aanpassingen
  Toont enthousiasme en inzet


  Overige competenties :

  LBO
  Goede contactuele eigenschappen

  Loopbaanmogelijkheden:

  Instroomfunctie(s): Diverse technische en civiele functies
  Horizontale mobiliteit: Diverse technische en civiele functies
  Verticale mobiliteit: Leidinggevende technische en civiele functies

  Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
  Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-2007