Radiodiagnostisch Laborant

Resultaatgebieden:

Beeldmateriaal
Dit betreft het uitvoeren van specifieke verrichtingen op het gebied van beeldvormende technieken ten behoeve van de diagnosestelling door een radiodiagnost.

Prestatie-indicatoren:
Werkbelasting: aantal specifieke verrichtingen per week
Nauwkeurigheid
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.
Bejegening patiënt
Tevredenheid van de radiodiagnost

Assistentie
Dit betreft het assisteren van de radiodiagnost bij onderzoeken en/of behandelingen (voorbereiding, instellen/bijregelen apparatuur en aangeven instrumentarium).

Prestatie-indicatoren:
Werkbelasting: aantal verrichtingen per week.
Nauwkeurigheid
Tevredenheid van de radiodiagnost
Bejegening patiënt
Conform instructies en protocollen en veiligheidsvoorschriften.

Informatieverstrekking en begeleiding
Dit betreft het informeren en instrueren over de aard, inhoud en nazorg van het onderzoek alsmede het begeleiden en observeren van de patiënt voor tijdens en na het onderzoek.

Prestatie-indicatoren:
De patiënt is adequaat geïnformeerd over de gang van zaken.
Bejegening patiënt.
Aantal zorgincidenten

 

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de patiënt met reacties komen
Verkrijgt volledige informatie

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor afwijkende mening

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Op vaste momenten controleren op afwerking en volledigheid.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken nakomen
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Aantal fouten in administratie en/of beeldinstellingen

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Studeert. Houdt vakontwikkelingen bij
Toont enthousiasme en inzet


Overige competenties:

> Bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
(Leerling) radiodiagnostisch laborant

Horizontale mobiliteit:
Radiotherapeutisch laborant
Medisch nucleair werker

Verticale mobiliteit:
Gespecialiseerd radiodiagnostisch laborant
Praktijkbegeleider
Diverse leidinggevende laboranten-functies
Fysisch assistent


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 20-7-20074