Functie: Clusterco÷rdinator Individu Gerichte Zorg
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeid Veiligheid en Milieu (AVM)
Functiefamilies: Stafmedewerkers
Indicaties voor de functiefamilie : Ondersteuning en Advies
Resultaatgebieden:

Co÷rdinatie

Betreft het co÷rdineren van de werkzaamheden van de medewerkers, het coachen van de medewerkers, het aansturen en het bewaken van het proces van dienstverlening vanuit het cluster Individugerichte Zorg en het participeren in het management team.

Prestatie-indicatoren:

De medewerkers zijn deskundig, gemotiveerd en goed ge´nformeerd
Werkzaamheden worden volgens kwaliteitseisen uitgevoerd
Oordeel van de klanten en opdrachtgevers over de presentatie en communicatie van de medewerkers De juiste prioriteiten en de tijdige oplevering van het werk
Evenwichtige werkverdeling en een goede werksfeer.
Goede interdisciplinaire samenwerking binnen het cluster
Actieve en positieve bijdrage in het management team
Geen wachtlijsten

Advies

Betreft het richting geven aan het formuleren van een interdisciplinair beleid m.b.t. preventieve advisering aangaande arbeid en gezondheid en advisering dienaangaande en m.b.t. het adviseren op het gebied van de sociaal/medische begeleiding van medewerkers en het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden over verzuimpreventie en re´ntegratie

Prestatie-indicatoren:

Voorstellen en adviezen hebben een positieve invloed op de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het werkklimaat binnen de organisatorische eenheden van het bedrijf.
Kennis van de werkzaamheden die binnen het bedrijf worden verricht.
Kennis van belastende arbeidsomstandigheden, regelgeving en procedures
Het aantal opgevolgde adviezen.
Spoedige en verantwoorde terugkeer in het arbeidsproces
Goede kennis van regelgeving, procedures en de bedrijf-regelgeving en bedrijf beleid ter zake.
Tijdig inschakelen van collega's en/of materie-deskundigen
Uitstekend netwerk binnen en buiten het bedrijf
Oordeel over de verleende begeleiding van de leidinggevende(n) en medewerker(s)
Is actief om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op het vakgebied .     


Integrale Dienstverlening

Betreft het vormgeven van het totale pakket aan dienstverlening van de dienst AV&M naar de klanten van de dienst AV&M en het dragen van de volledige verantwoordelijkheid daarvoor.

Prestatie-indicatoren:

De clustercoordinator wordt door de klanten gezien als aanspreekpunt voor het totale dienstverlening van de dienst AV&M
De clustercoordinator wordt geaccepteerd als een adequate gesprekspartner van de afdelingen, faciliteiten en diensten van het bedrijf
De mate van tevredenheid over de integrale dienstverlening van medewerkers, klanten en opdrachtgever

Ondersteuning

Betreft het ondersteunen van het Hoofd AV&M bij het leidinggeven aan de dienst, bij het ontwikkelen en vormgeven van nieuw beleid, het ontwikkelen en implementeren van zelfsturende teams en het waarnemen van diens functie in volle omvang bij diens afwezigheid.

Prestatie-indicatoren:

Het Hoofd AV&M heeft meer tijd voor beleidsmatige activiteiten en het onderhouden van interne en externe contacten
Actieve bijdrage aan het ontwikkelen van nieuw beleid
De continu´teit van de leiding is gewaarborgd
Introductie van zelfsturende teams worden gedragen en uitgevoerd


Denkbare kritieke situaties:
  • De clustercoordinator verschuilt zich achter het hoofd.
  • De clustercoordinator probeert de positie van het hoofd over te nemen in plaats van waar te nemen en te voeden.
  • De clustercoordinator schermt met zijn specialistische kennis.
  • Clustercoordinator ziet integrale dienstverlening als modeverschijnsel, neemt dit voornemen niet serieus
  • Clustercoordinator geeft dienstverlening in het eigen cluster prioriteit.
  • Wijziging in de kwaliteitseisen worden niet voldoende naar de medewerkers gecommuniceerd.
  • Clustercoordinator geeft een slecht voorbeeld van dienstverlening aan zijn medewerkers.
  • Controle op verzuim krijgt prioriteit boven verzuimpreventie en re´ntegratie
  • Clustercoordinator houdt te veel rekening met professionaliteit van de medewerkers

 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Plaatst zichzelf in een sturende rol
Motiveert en inspireert de medewerkers
Zorgt voor duidelijkheid van het doel en van ieders rol
Lost interne conflicten op

Delegeren

Prestatie-indicatoren:

Bewaakt het uiteindelijke resultaat
Overtuigt zich van vaardigheid, bereidheid of geschiktheid van anderen
Zorgt dat hij het proces kan volgen en de resultaten kan zien, zonder direct in te grijpen

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Maakt toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken en analyseert deze.
Onderneemt actie wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt.
Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen.

Plannen en organiseren

Prestatie-indicatoren:

Stelt prioriteiten en werkt volgens plan
Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn

Visie

Prestatie-indicatoren:

Werkt aan doelen en plannen op lange termijn
Wijst op nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet duidelijk zijn
Houdt rekening met veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het bedrijf

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk.
Gebruikt begrijpelijke taal en geeft relevante feiten duidelijk weer.
Toetst of de bedoeling van de boodschap wordt begrepen.

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie.
Laat de ander uitspreken.
Pauzeert als een ander wil interrumperen.
Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van anderen
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Stelt zich hulpverlenend op.
Opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling.
Vraagt naar tevredenheid van de klant.

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Ziet de probleem van een andere functie/organisatieonderdeel of medewerker.
Begrijpt en gebruikt de informele organisatie.
Waarschuwt voor consequenties buiten eigen functiegebied.
Heeft inzicht in de belangentegenstellingen en gaat er vaardig mee om.

Besluitvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Geeft duidelijke aanwijzingen en eigen mening
Neemt een besluit ook als nog niet alle informatie aanwezig is
Stelt consequenties als er niet wordt geluisterd

Inzet

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Ziet kansen in plaats van problemen
Toont enthousiasme en inzet

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm bij tegenspel en onverwachte gebeurtenissen.
Blijft effectief functioneren onder zware tijdsdruk
Herstelt snel bij tegenslag of pech


Overige competenties:

Academische opleiding
Managementervaring in een professionele en dienstverlenende organisatie
Goede contactuele eigenschappen


Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Beheerder
Leidinggevende staffunctie
Stafmedewerker AVM

Horizontale mobiliteit:
Beheerder
Leidinggevende staffunctie

Verticale mobiliteit:

Hoofd van Dienst AV&M
Leidinggevende functiesAuteur R.Hilberts 02-6-99 | Laatst bijgewerkt 21-7-2007


Home Database competentieprofielen