Radiodiagnost

Resultaatgebieden:

Diagnose

Dit betreft het doen van onderzoek, na een verwijzing, naar de aard en de omvang van een aandoening om doelmatige behandeling of verdere diagnostiek mogelijk te maken.

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en nauwkeurigheid
Voldoende vaardigheden
Kennis van relevante vakontwikkelingen
Tevredenheid verwijzers
Duidelijke informatieverstrekking aan de patiënt
Bejegening patiënt
Juiste toepassing protocollen en procedures

Consultatie

Dit betreft het geven van vakinhoudelijke adviezen aan verwijzers en collega-behandelaars.

Prestatie-indicatoren:

Aantal consulten
Aantal en kwaliteit van verstrekte adviezen
Kennis van medische en technishe ontwikkelingen

Kennisoverdracht

Dit betreft het overdragen van kennis en vaardigheden aan arts-assistenten, studenten en laboranten

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en duidelijkheid
Bereiken van de geformuleerde leerdoelen

 

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat patiënt of medewerker met reacties komen.
Verkrijgt volledige informatie

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk
Gebruikt de juiste woorden
Boodschap komt over

Sensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor afwijkende mening en opstelling

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Oordeel van medewerkers, collega's en andere afdelingen over de samenwerking

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Toont begrip
Presentatie en betrouwbaarheid
Tevredenheid patiënt

Oordeelsvorming

Prestatie-indicatoren:

Zorgvuldige afweging alternatieven
Motiveert oordeel of beslissing
Vraagt advies

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Betrekt alle gegevens bij afweging
Onderscheidt hoofd-en bijzaken
Herkent patronen en verbanden

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Handelt conform geldende normen en waarden
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag
Respecteert andere opvattingen

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt onder grote werkdruk vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Studeert, houdt vakontwikkelingen bij
Zoekt nieuwe werkwijzen en technologieën.
Toont enthousiasme en inzet


Overige competenties:

Bewijs van Uitoefenen Geneeskunst
Opleiding tot Radiodiagnost gevolgd en afgerond

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Arts-assistent
Verticale mobiliteit:

Chef de Clinique


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 21-7-2007