Gespecialiseerd Radiodiagnostisch laborant

Resultaatgebieden:

Coördinatie
Dit betreft het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden binnen een van de werkeenheden van een cluster en het zorg dragen voor de vakinhoudelijke begeleiding van (leerling) radiodiagnostisch laboranten.

Prestatie-indicatoren:

Ongestoorde voortgang van het werk
Kwaliteit van het werk
Evenwichtige werkverdeling
Juiste prioriteitsstelling

Beeldmateriaal vervaardigen
Dit betreft het uitvoeren van vaak bewerkelijke en minder routinematige beeldvormende technieken ten behoeve van de diagnosestelling door een radiodiagnost.

Prestatie-indicatoren:

Aantal specifieke verrichtingen per week
Nauwkeurigheid
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.
Bejegening patiënt
Tevredenheid van de radiodiagnosten

Assistentie
Dit betreft het assisteren van de radiodiagnost bij onderzoeken en/of behandelingen (voorbereiding, instellen/bijregelen apparatuur en aangeven instrumentarium).

Prestatie-indicatoren:

Aantal verrichtingen per week.
Nauwkeurigheid
Tevredenheid van de radiodiagnosten
Bejegening patiënten
Werkt conform instructies, protocollen en veiligheidsvoorschriften.

Informatieverstrekking en begeleiding
Dit betreft het informeren en instrueren over de aard, inhoud en nazorg van het onderzoek alsmede het begeleiden en observeren van de patiënt voor tijdens en na het onderzoek.

Prestatie-indicatoren:

De patiënt is adequaat geïnformeerd over de gang van zaken.
Bejegening patiënten
Aantal zorgincidenten

 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers
Stimuleert opleiding en ontwikkeling
Weinig of geen persoonlijke conflicten

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Geeft patiënten en collega's de tijd om met reacties te komen.
Verkrijgt volledige informatie

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Hulpvaardigheid
Bewust van problemen van een ander
Tolerantie voor andere opinies

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Op vaste momenten controleren op afwerking en volledigheid.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:
Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken nakomen
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk

Werkt onder alle omstandigheden precies en geconcentreerd
Houdt concentratie tijdens werken lang vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Houdt vakontwikkelingen bij
Toont enthousiasme en inzet

 

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
Medisch nucleair werker

Horizontale mobiliteit:

Praktijkbegeleider
Locaal Teamleider laboranten

Verticale mobiliteit:

Hoofdlaborant
Fysisch assistent


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 21-7-2007