Functie: Receptionist
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coördinator Receptie
Resultaatgebieden:

Verwelkomen

Betreft het ontvangen, informeren en wegwijzen van de patiënten, de bezoekers en de gasten van het AZG. Het in bewaring nemen van goederen, het bellen van de taxi's, de eerste opvang van klachten en het afwaarderen van parkeerkaarten.

Prestatie-indicatoren:

De receptionisten zijn aanwezig en goed bereikbaar

Bij het aanspreken met de patiënten en de bezoekers wordt rekening gehouden met de omstandigheden waarin deze zich bevinden

De patiënten, de bezoekers en de gasten worden op correcte wijze te woord gestaan en geholpen.

De verstrekte informatie is op maat, actueel, volledig en correct

De wachttijd voor de patiënten, de bezoekers en de gasten is kort

Alle gestelde vragen worden direct of later volledig beantwoord

Correcte bejegening van patiënten, de bezoekers en gasten

Op tijd melden van onregelmatigheden in de hal

Op tijd melden van technische en huishoudelijke mankementen in de hal

Mate van tevredenheid van de opdrachtgever

Mate van tevredenheid van de patiënten, de bezoekers en gasten

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie

Doorvragen naar redenen en oorzaken.

Openstaan voor bijzondere signalen.

Discipline

Prestatie-indicatoren

Afspraken nakomen

Regels nalevenKlantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Bejegening patiënten, bezoekers en gasten

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Mate van tevredenheid opdrachtgever

Mate van tevredenheid patiënten, bezoekers en gasten

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men zelf vrijwillig bijspringt bij taken van anderen.

Kwaliteit van de samenwerking met andere medewerkers en dienstenOrganisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen

Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte

Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen

Optreden

Prestatie-indicatoren:

Is aanwezig

Blijft in alle omstandigheden correct

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Spreekt begrijpelijk taal.

Gebruikt de juiste woordkeus.

Formuleert helder en duidelijk

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten

Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties : MBO niveau

Goede contactuele eigenschappen

Kennis van de Engelse en Duitse taal

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie(s): Diverse administratieve en civiele functies

Horizontale mobiliteit: Diverse administratieve en civiele functies

Verticale mobiliteit: Leidinggevende administratieve en civiele functies
Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007