Functie: Medewerker Administratieve Organisatie AVM
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu
Resultaatgebieden:

Opzet, onderhoud en verbetering van administraties.

Betreft de administraties en de administratieve procedures van de dienst, en de afstemming daarvan op het kwaliteitssysteem en met de administraties van de bedrijfsartsen en de dienst Sociale Zaken.

Prestatie-indicatoren :

Efficiente, inzichtelijke, toegankelijke administratie.
Effectieve economische procedures.
Er wordt geanticipeerd op nieuwe regelgeving en procedures.
De presentatie en communicatie van de medewerker
Het stellen van de juiste prioriteiten.
Vereiste vakkennis en -vaardigheden zijn aanwezig
Kennis van regelgeving, procedures en de ziekenhuis-regelgeving en -beleid ter zake.
Tijdig inschakelen van collega's en/of materie-deskundigen
Is actief om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op het vakgebied

Informatiebeheer

Betreft het toetsen van gehanteerde procedures aan wettelijke voorschriften, richtlijnen en vastgesteld beleid. Het bewaken van een juiste toepassing van voorschriften, procedures ed. en het signaleren en rapporteren van fouten en afwijkingen.

Prestatie-indicatoren:

De AO en de gehanteerde procedures voldoen aan (nieuwe) wet- en regelgeving en beleid
De administratieve procedures worden juist toegepast
Impulsen voor verbetering
Nieuwe applicaties
Signalen over gewijzigde werkwijzen
Ondersteuning collega's

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van managementinformatie, analyse van gegevens, vervaardigen van rapportages, instructies en overzichten. Het geven van toelichting ten aanzien van achtergronden en samenhang van procedures. Formuleren van functionele specificaties voor geautomatiseerde systeemdelen.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en soort van de geleverde producten
Bereikbaarheid
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
Duidelijkheid en actualiteit van de informatie
Fout%


Denkbare kritieke situaties:
  • Bureaucratische instelling, omslachtige niet-klantvriendelijke procedures.
  • Klachten over service en samenwerking.
  • Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Gedragscriteria:

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Komt afspraken na
Blijft binnen de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor de wensen van de klant
Mate van tevredenheid van de klant

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Helpt anderen om hun doelen te bereiken.
Gaat in op voorstellen en ideeen van anderen.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen.
Onderkent problemen van andere organisatieonderdelen en/of medewerkers.

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
Controleert regelmatig het werkproces op afwerking en volledigheid.

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
Juiste basisinformatie
Heldere procesanalyses

Inzet

Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme voor het werk
Initiatieven voor aanpassingen
Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven.

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van het werk voor afleveren.
Werkt nauwkeurig --webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><

 

Overige competenties:

HAVO / HEAO
Computerkennis: DOS, Novell, WP, Windows, Foxpro,Quattro Pro, SQL
Cursus Administratieve Organisatie, Informatieanalyse

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker personeel- en salarisadministratie
Medewerker FMZ
Stafmedewerker decentraal beheer

Horizontale mobiliteit:
Diverse FMZ-functies
Stafmedewerker decentraal beheer.
Medewerker personeel- en salarisadministratie

Verticale mobiliteit:
Diverse FMZ-functies
Diverse DIA-functies


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen