Functie: Medewerker Radiofarmacie

Organisatie: Werkt onder leiding van: CoŲrdinator Radiofarmacie

Resultaatgebieden:

Bereiding en bepaling

Betreft het aan de hand van voorschriften of protocollen bereiden van alle voorkomende radiofarmacon produkten ten behoeve van nucleair geneeskundige diagnostiek en therapie. Het bewerken van bloed- en urinemonsters van semi in vivo onderzoek voor meting en het berekenen van de resultaten.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en soort te bereiden radiofarmaca.
Juistheid van de bereide radiofarmaca en de administratie daarvan in relatie tot aanvraag en voorschriften.
Mate van tevredenheid van de opdrachtgever(s).
Een korte responstijd.
Het naleven van de gangbare technieken voor kwaliteitscontrole
De naleving van bepalingen m.b.t. de stralingshygiŽne
De inzameling en de administratie van radioactief afval is conform de voorschriften
 
Informatieverstrekking


Betreft het geven van informatie over de bereide producten aan artsen en verpleegkundigen, het meewerken aan het opstellen van concept protocollen alsmede het overdragen van ontwikkelingen op het gebied van radiofarmaca aan derden.
Prestatie-indicatoren:
Helderheid, duidelijkheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
Mate tevredenheid opdrachtgever.

 

Gedragscriteria:

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken afgewerkt

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid patiŽnt. Discipline
Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen. 

 

Overige competenties:

Diploma MLO analist.
Diploma Apothekers-assistent

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
(Leerling) apothekers-assistent/MLO analist
Doktersassistent

Horizontale mobiliteit:
Diverse functies Analist (MLO)
Diverse functies Apothekers-assistent

Verticale mobiliteit:
Management
Gespecialiseerd/gedifferentieerd analist
Gespecialiseerd/gedifferentieerd apothekers-assistent


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen