Functie: Medewerker Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu
Resultaatgebieden:

Assistentie

Betreft (assistentie bij) onderzoeken, voorbereidende en procedurele activiteiten, opstellen van procedures en protocollen, het ontwikkelen van instrumenten, het bespreken van bij afdelingen gesignaleerde behoeften aan maatregelen en het begeleiden van de uitvoering en implementatie daarvan op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Medische Hulpmiddelen en Straling en Milieu..

Prestatie-indicatoren:

De kwaliteit en kwantiteit van de bijdrage/inbreng in projecten en onderzoeken.
Oordeel management en projectleiders over de geboden ondersteuning.
De tijd gelegen tussen het accepteren van de opdracht en het resultaat.
De presentatie en communicatie van de medewerker.
Het stellen van de juiste prioriteiten.
Tijdige en adequate terugkoppeling van vragen en behoeften van het decentrale management .
Tijdig inschakelen van collega's en/of materie-deskundigen.

Inspectie

Betreft het controleren van de kwaliteit en bruikbaarheid van getroffen maatregelen en de naleving van adviezen en richtlijnen. Het meten van effecten van maatregelen en het rapporteren hierover.

Prestatie-indicatoren:

Goede effectmetingen en rapporten.
Tijdige melding van ondeugdelijke situaties en werkwijzen.
Beoordelingen van de arbeidsinspectie.
Het aantal klachten van management en of namens de medewerkers.

Informatieverstrekking

Betreft het verstrekken van informatie op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Medische Hulpmiddelen of Straling en Milieu aan medewerkers en management.

Prestatie-indicatoren:

Is conform regelgeving en bedrijfsbeleid.
De boodschap komt over en heeft het gewenste effect.
De presentatie en communicatie van de medewerker.

 

Denkbare kritieke situaties:

- Bij onderzoeken afwijken van de (project)afspraken of van het beleid.
- Onveilige en onjuiste situaties niet melden.
- Negatieve beoordelingen door de arbeidsinspectie
- Onjuiste of onvolledige informatie verstrekken over ARBO regelingen en voorschriften.

 

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie.
Pauzeert, laat anderen uitspreken.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid.
Aandacht voor de wensen van de klant.
Mate van tevredenheid van de klanten.

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten.
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt.

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen.
Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers.

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie.
Gaat op zoek naar informatie.
Komt met oorspronkelijk idee.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Duidelijke weergave van relevante feiten.
Correct taalgebruik en stijl.

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
Juiste basisinformatie.
Heldere procesanalyses.

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Helpt anderen om hun doelen te bereiken.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen.
Gaat in op voorstellen en ideeen van anderen.

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.
Controleert regelmatig het werkproces op afwerking en volledigheid.

Inzet

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen.
Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven.
Toont enthousiasme voor het werk.


Overige competenties:

Specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van arbeidsomstandigheden, medische hulpmiddelen of straling en milieu.
Algemene kennis en ervaring van/op een of meer van de andere aandachtsgebieden

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker AVM

Horizontale mobiliteit:
Medewerker AVM
(Bedrijfs)verpleegkundige

Verticale mobiliteit:
Stafmedewerker AVM
Management


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen