Functie: Moulage medewerker
Organisatie: Werkt onder leiding van: Systeembeheerder
Resultaatgebieden:

Beschermingshulpmiddelen


Betreft het, op indicatie van de radiotherapeut, vervaardigen van algemene en individuele hulpmiddelen ten behoeve van de bestraling van patiŽnten.

Prestatie-indicatoren: .

De hulpmiddelen voldoen aan de specificaties (nauwkeurigheid).
Het aantal vervaardigde hulpmiddelen per soort per jaar.
De mate van tevredenheid van de radiotherapeut.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
De medewerker signaleert tijdig dat materialen en/of gereedschappen verouderd zijn.

Informatieverstrekking


Betreft het informeren van patiŽnten over het doel, het gebruik en de wijze van controle van de hulpmiddelen alsmede het overdragen van kennis van (nieuwe) moulage-technieken en hulpmiddelen aan laboranten en stagiaires.

Prestatie-indicatoren:

De helderheid van de verstrekte informatie en instructie.
Is materiedeskundig en op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.
De patiŽnt wordt op zijn gemak gesteld.
Correcte bejegening van bezoekers.

Beheer


Betreft het dagelijks onderhoud van de in de mouldroom aanwezige apparatuur en gereedschappen en het registreren van vervaardigde hulpmiddelen en voorraden. Het signaleren van noodzakelijke aanvulling of vervanging van apparatuur, gereedschappen en materialen en het attenderen op alternatieven.

Prestatie-indicatoren:

De voorraden worden op tijd aangevuld.
De overzichten zijn nauwkeurig en overzichtelijk.
Ruimten zijn schoon en op orde.
EfficiŽnt gebruik van materialen en gereedschappen.
Kennis van toe te passen materialen en ontwikkelingen ter zake.

Hulpmiddelen


Betreft het leveren van een bijdrage aan de verbetering van bestaande en de ontwikkeling en introductie van nieuwe technieken en hulpmiddelen.

Prestatie-indicatoren:

De producten voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. nauwkeurigheid en gebruiksmogelijkheden.
Tevredenheid opdrachtgevers.
Kennis van ontwikkelingen.
De tijd tussen het geven van de opdracht en de oplevering van het product.

 

 Denkbare kritieke situaties:

- Een verschil van mening met een arts over de kwaliteit van een hulpmiddel in het bijzijn van de patiŽnt afhandelen.
- Onnauwkeurig werken onder tijdsdruk.
- Een blok valt tijdens de bestraling van de tray.
- Een (goed) masker maken voor een patiŽnt die angstig is of het niet wil.
- Het werken voor patiŽnten als excuus gebruiken voor het niet of te laat verrichten van toegezegde projectmatige activiteiten.

 

Gedragscriteria:

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Levert een bijdrage voor een groepstaak die niet van persoonlijk belang is.
Pakt ideeŽn van anderen positief op en gaat er mee verder.
Uit zich positief over prestaties van een collega

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Stelt zich dienst- en hulpverlenend op.
Aandacht voor wensen opdrachtgever, levert maatwerk.
Mate van tevredenheid patiŽnt.
Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag.

Omgang met details


Prestatie-indicatoren:

Werkt nauwkeurig en werkt een complexe taak volledig af.
Maakt weinig of geen fouten.
Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van een product voor aflevering.
Heeft oog voor routines en procedures.

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek.
Checkt op het laatste moment nog of er foutjes zijn gemaakt.
Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op dienstverlening.
Neemt verantwoordelijkheid nadat een fout is gemaakt.

Flexibiliteit


Prestatie-indicatoren:

Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.
Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.
Houdt rekening met positie en karakter van gesprekspartners.

Voortgangscontrole


Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.
Anticipeert op knelpunten en belemmeringen.

Creativiteit


Prestatie-indicatoren:

Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen.
Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak.
Voelt snel aan waar het in de kern om gaat.

Luisteren


Prestatie-indicatoren:


Laat de ander uitspreken.
Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is.
Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartner inbrengt.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid


Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk en spreekt in begrijpelijke taal.Kiest zorgvuldig de juiste woorden.
Pauzeert, let op reacties van de toehoorders.Brengt de bedoeling van de boodschap goed over.

Inzet


Prestatie-indicatoren:

Toont enthousiasme en bereidheidHeeft bewezen aan het eigen functioneren hoge eisen te stellen en daaraan te voldoen.
Is een harde werker.
Ziet kansen in plaats van problemen.
Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen.

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Vertoont beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden.
Accepteert gezag, leeft regels, protocollen en afspraken na.
Kent grens van eigen verantwoordelijkheid; signaleert dat nieuwe regels of afspraken nodig zijn.

 

Overige competenties:

Middelbaar technische opleiding.
Kennis en vaardigheden op het gebied van moulage-technieken en -materialen.
Vaardigheid in het begeleiden van patiŽnten en stagiaires.

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker TD
Medewerker logistiek

Horizontale mobiliteit:
Medewerker TD
Medewerker logistiek

Verticale mobiliteit:
Medewerker TD
Medewerker logistiek


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen